Studio Klein Brabant verwezenlijkt uitbreiding sportcomplex Breeven met Padouk

Studio Klein Brabant werkte voor het sportcomplex Breeven een masterplan uit. Met diverse aanpassingen en optimaliseringen wou men de goede werking van het complex in de toekomst veilig stellen. Fase 3 van dit masterplan (dat in totaal vier fasen omvat) bestond uit de aanbouw van een sanitair gebouw. Mede door het gebruik van de houtsoort Padouk is de uitbreiding een herkenningspunt geworden dat de inkom van het complex markeert.

Studio Klein Brabant werkte voor het sportcomplex Breeven een masterplan uit. Met diverse aanpassingen en optimaliseringen wou men de goede werking van het complex in de toekomst veilig stellen. Fase 3 van dit masterplan (dat in totaal vier fasen omvat) bestond uit de aanbouw van een sanitair gebouw. Mede door het gebruik van de houtsoort Padouk is de uitbreiding een herkenningspunt geworden dat de inkom van het complex markeert.

De gemeente Bornem schreef aanvankelijk de opdracht uit voor de aanbouw van een sanitair gebouw. De bestaande sanitaire voorzieningen bevonden zich binnen het bestaand gebouw op een moeilijk bereikbare plaats voor de 1000 bezoekers die er elke dag over de vloer komen.  Door het sanitair geheel naar buiten te brengen, werd het meer bereikbaar maar is het bovendien ook beschikbaar op de momenten dat het sportcomplex gesloten is.  


    


 

Tijdens de besprekingen en de uitwerking van het masterplan dook de vraag naar een bijkomende polyvalente vergaderzaal voor de sportverenigingen op.  Bijgevolg werden er voorstellen gemaakt met en zonder de eerste verdieping.  Na het voorleggen van de schetsen en begroting van het geheel, was het bestuur overtuigd de vergaderzaal boven het sanitair gedeelte te voorzien. De polyvalente vergaderzaal op de verdieping is voorzien van een terras van waaruit men een mooi overzicht over het domein Breeven en het sportcomplex heeft. 

In eerste instantie had de opdrachtgever een typisch utilitair prefabgebouw voor dit programma voor ogen. De ontwerper vertaalde het programma echter in een plastisch volume door aan alle zijden stukken van het volume te snijden. Het resultaat is een glooiend geheel dat aan alle zichtbare zijden met een houten gevelbekleding in Afrikaanse Padouk is afgewerkt. Ook de onderzijden van uitkragende luifels, borstweringen en het terras werden in deze houtsoort uitgevoerd. Er werd voor Padouk gekozen omdat het de soepele, plastische bewegingen en glooiingen van de gehanteerde vormentaal perfect kon volgen. Ook met de context en de ligging van het sportcomplex in een uitgesproken groen domein in het achterhoofd, leek hout het meest voor de hand liggend om een goede en zachte integratie te verwezenlijken. Bovendien kent Padouk een mooi vergrijzingsproces bij blootstelling aan het buitenklimaat. Het bij de plaatsing oranje kleurige hout evolueert in enkele weken naar bruin-grijs.
 

De grootste zorg was de noodzaak aan verticale plaatsing met open voeg van de gevelplanken en daaraan gekoppeld het bepalen van de breedte van dezelfde plank.  Er diende een breedte bepaald te worden die volstond om naadloos de verschillende kromtestralen van de afrondingen van de volumes te volgen.  De ontwerpers dienden op de plannen rondomrond elke gevelplank te tekenen. Bij de uitwerking van het ontwerpdossier werd vastgesteld dat er veel technische info te vinden is over het horizontaal plaatsen van gevelbekleding of met gesloten voeg doch niet over een verticale plaatsing met open voeg.


     

Technische fiche

Opdrachtgever : Autonoom Gemeentebedrijf Bornem
Ligging: Bornem
Ontwerper : Studio Klein Brabant - Ignace Pollentier
Leidend ambtenaar : dhr Marc Vlogaert, diensthoofd Sport.
Hoofdaannemer : Bouwbedrijf Weckx Van pellicom
Onderaannemer : Schrijnwerkerij Brems Peter bvba
Leverancier hout : Houthandel Brems
Uitvoering: November 2010 – September 2011 

Deel dit artikel:
Onze partners