Symposium rond nieuw boek Filip Canfyn over ruimte, energie en mobiliteit

Filip Canfyn, de huiscolumnist van architectura.be, heeft een nieuw boek uit, getiteld ‘Waarom ruimte, energie en mobiliteit problemen zullen blijven. Verkavelingsland, vermiddenklassing, populiberalisme’. Naar aanleiding van de publicatie organiseert uitgever Gompel&Svacina een middagsymposium rond deze problematiek op woensdag 24 april in De Stroming in Antwerpen. Filip Canfyn zal er zijn visie toelichten en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck maakt de link met het actuele klimaatdebat en de zogenaamde groene hesjes.
 

Het boek

Het boek van Canfyn stelt drie cruciale vragen:
Eén. Hoe wonen we en waarom?
Twee. Hoe denken we, hoe gedragen we ons in de samenleving, en waarom?
Drie. Hoe willen we ons wonen, denken en gedragen politiek vertaald zien, hoe gaat de politieke praktijk om met ons wonen, denken en gedragen, en waarom?

Dit boek formuleert drie rake antwoorden, die zich laten samenvatten met drie neologismen.
Eén. Verkavelingsland.
Twee. Vermiddenklassing.
Drie. Populiberalisme.

Die neologismen worden verduidelijkt, gemotiveerd en verknoopt tot een dikke rode draad. Die rode draad, die hechte samenhang tussen drie fenomenen, verklaart alleszins waarom ruimtegebruik, energieverbruik en mobiliteitshinder nog lang risicovolle problemen zullen blijven.


Het symposium

Dit middagsymposium bekijkt de huidige en toekomstige toestand van ruimtegebruik, energieverbruik en mobiliteitshinder om te zoeken naar de knoppen die bijgedraaid en afgeregeld moeten worden om de leefbaarheid van ons maatschappelijk model te maximaliseren binnen een haalbaar scenario.

Wat kàn nog en wat moét zeker?

Het is bestemd voor landelijke en lokale bestuurders en ambtenaren, architecten, stedenbouwkundigen, planologen, projectontwikkelaars, klimaat- en energie-experten, sociologen, politicologen, … en alle anderen die begaan zijn met ruimte, energie en mobiliteit.

 

Programma

13.00 uur: Ontvangst & Registratie

13.30 uur: Leo Van Broeck – Vlaams Bouwmeester

Van ruimte, energie en mobiliteit naar klimaattransitie

Ruimte, energie en mobiliteit dragen de gevolgen van onze manier en onze locatie van wonen en werken. Hoe maken we de link tussen die gevolgen en het actuele klimaatdebat, aangevuurd door de bosbrossers en andere marsen van bezorgde burgers? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de groene hesjes?

14.20 uur: Matthias Somers – Wetenschappelijk medewerker Denktank Minerva

Van ruimte, energie en mobiliteit naar betaalbaarheid

Ruimte, energie en mobiliteit zorgen voor ‘kopbrekens’ bij de burgers. Vooral de lagere middenklasse, die zegt het nu al moeilijk te hebben, vreest voor een financiële onhaalbaarheid van de oplossingen. Wie is die lagere middenklasse? Wat zijn hun angsten? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de gele hesjes?

15.10 uur: Pauze

15.25 uur: Filip Canfyn – Woon- en stadsexpert, publicist

Van ruimte, energie en mobiliteit naar politieke praktijk

Hoe wonen we en waarom? Hoe denken en gedragen we ons in de samenleving en waarom? Hoe willen we dat wonen, denken en doen politiek vertaald zien? Waarom kunnen verkavelingsland, vermiddenklassing en populiberalisme van ruimte, energie en mobiliteit blijvende problemen maken?

16.15 uur: Vragen en discussie

16.35 uur: Netwerkborrel

17.00 uur: Einde
 

Inschrijven kan via deze link

 

 

 

Bron: Gompel&Svacina

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage