Systeemleverancier onderstreept circulaire ambities

Op vrijdag 22 februari ondertekenden 230 bouwbedrijven, fabrikanten, vertegenwoordigers van overheden, bouwheren, onderzoekers en andere organisaties de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee zetten ze samen hun schouders onder de ontwikkeling en de promotie van de circulaire bouwpraktijk. Een van de bedrijven die zich aansloot bij het initiatief is systeemleverancier Schüco, dat de realisatie van zijn nieuwe hoofdkantoor in Bielefeld opvat als een circulair voorbeeldproject. “Het is hoog tijd dat we met z’n allen onze verantwoordelijkheid opnemen”, klinkt het stellig.

Geen woorden, maar daden: zo zou je de filosofie achter de Green Deal Circulair Bouwen in één slagzin kunnen omschrijven. De publieke en private partners die de overeenkomst ondertekenden, engageren zich om concrete experimenten op te starten en innovatieve tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking uit te testen. “De Green Deal Circulair Bouwen komt exact op het juiste moment”, vindt Joep Römgens, product manager bij Schüco. “Gebouwen zijn goed voor 40% van de wereldwijde energie- en materiaalbehoefte. Die ongemakkelijke waarheid sijpelt stilaan door naar alle geledingen van de bouwsector, en dus is de tijd rijp om samen met andere pioniers een intelligente, duurzame en circulaire visie te ontwikkelen en uit te dragen, als hefboom voor het ontstaan van een circulaire economie. De focus moet eindelijk op hergebruik en hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen komen te liggen.”

 

Nauwe samenwerking

Schüco hoopt binnen het innovatief lerend netwerk van de Green Deal praktijkervaringen te kunnen delen met andere bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. Op die manier wil de ramen- en deurenspecialist zijn deeltje van de verantwoordelijkheid opnemen en bewustwording creëren. “Wat de Green Deal zo interessant maakt, is dat hij een nauwe samenwerking tussen allerhande verschillende partijen impliceert. Dat is de enige manier om circulair bouwen te stimuleren en onze impact op het milieu drastisch te reduceren. Met onze producten willen we deel uitmaken van geïntegreerde oplossingen die op de circulaire leest geschoeid zijn. Komend jaar zal duidelijk worden welke concrete initiatieven we zullen nemen (projecten, kennisdeling en/of productontwikkeling …). Ik kijk alvast heel erg uit naar de inspiratiesessies en de contacten met collega-bouwers, met wie we samen tot tastbare resultaten willen komen. Ik ben ervan overtuigd dat we via onze kennis en ervaring een waardevolle bijdrage zullen kunnen leveren.”

 

“Wat de Green Deal zo interessant maakt, is dat hij een nauwe samenwerking tussen allerhande verschillende partijen impliceert. Dat is de enige manier om circulair bouwen te stimuleren en onze impact op het milieu drastisch te reduceren"

 

Gevels leasen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, energiebesparing en duurzaamheid zijn al langer belangrijke hoekstenen van het Schüco-DNA. Getuige daarvan de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor in het Duitse Bielefeld, dat volledig op de circulaire leest geschoeid is. “Voorts hebben we al enkele projecten lopen waarbij de gevels niet meer verkocht, maar daadwerkelijk ‘geleased’ worden. De shift van eigenaarschap naar gebruikerschap is in onze ogen een belangrijke tool om duurzaamheid te waarborgen.”

 

Predictive maintenance

Ook op productniveau levert Schüco de nodige inspanningen. “Binnen de context van circulariteit wordt er vaak gekeken naar recycled content – aluminium is namelijk makkelijk te recycleren – maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Een van de fundamentele pijlers van de circulaire bouwfilosofie is onderhoud, opdat constructies langer en op een duurzame manier hun waarde blijven behouden. In dat opzicht is het concept ‘predictive maintenance’ cruciaal. Wij hebben een reeks producten ontwikkeld die hierop inspelen en die volledig geautomatiseerde meldingen kunnen versturen wanneer er onderhoud nodig is of problemen opduiken – gaande van de meest eenvoudige sensoren tot en met ramen, deuren en volledige gevels die via gebouwbeheersystemen communiceren. Daarbij kunnen we vaste onderhoudscycli hanteren: als een raam of deur vijfduizend keer open en dicht geweest is, geven ze zelf een signaal dat ze even moeten worden nagekeken. Zo anticiperen we op eventuele problemen en verlengen we de levensduur van onze systemen.”

Deel dit artikel:
Onze partners