Tentoonstelling brengt Brusselse bouwsector in beeld

In de Brusselse Sint-Gorikshallen opent op 10 februari de tentoonstelling Re/Building Brussels over het heden en verleden van de Brusselse bouwsector. Ondanks hun cruciale rol is slechts weinig geweten over de Brusselse bouwbedrijven. Door hun kleinschalige organisatie blijft de bouwsector dikwijls onzichtbaar, zowel voor onderzoekers als beleidsmakers. Om de complexiteit van de sector te doorgronden en hun noden te begrijpen hebben geografen, historici en ingenieur-architecten van de Vrije Universiteit Brussel in het project Re/Building Brussels verschillende invalshoeken bestudeerd. Ze keken met een vernieuwende, interdisciplinaire blik naar de Brusselse bouwsector van 1695 tot vandaag.

De tentoonstelling vormt het sluitstuk van het onderzoeksproject ‘Building Brussels’ (2016-2021) en het vertrekpunt van het vervolgproject ‘Rebuilding Brussels’ (2021-2026). Beide zijn gefinancierd als interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s door de Vrije Universiteit Brussel en worden gevoerd vanuit de onderzoeksgroepen Architectural Engineering, Cosmopolis (Geografie) en HOST (Stadsgeschiedenis). Binnen beide projecten vormen de ondernemers, arbeiders en vaklui in de Brusselse bouwsector het gemeenschappelijke onderzoeksobject.

De tentoonstelling toont de veranderende relatie tussen de bouwsector en de stad: Wie zijn de Brusselse bouwondernemers? Hoe werken ze? En waar vinden ze de nodige productieruimte in de stad? Er komen prangende uitdagingen naar voren die het uitgangspunt vormen voor het vervolg van het onderzoek: hoe kan de bouwsector een voortrekkersrol vervullen in de totstandkoming van een circulaire economie, en hoe kan de sector lokale werkgelegenheid creëren die bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt in Brussel?

De tentoonstelling is te bezoeken tot 27 maart. Inschrijven voor de vernissage op 10 februari kan via deze website

 

Bron: VUB
Deel dit artikel:
Onze partners