The Mark verweeft winkelen en wonen in dens stadsweefsel (eld, Studio Inarco)

The Mark in Antwerpen verweeft een nieuwe winkel voor Colruyt met het stedelijk weefsel dankzij de combinatie met een residentieel project. Door de woningen de winkelruimte te laten omzomen, is het grote winkelvolume amper zichtbaar aan de straatzijde. Passanten kunnen wel een glimp kunnen opvangen van de groene patio’s in het binnengebied. Ook de daken binnen dit gemengd project worden optimaal benut. Voor het ontwerp sloegen eld en studio inarco de handen in elkaar.

Colruyt heeft het initiatief genomen om op de site van zijn verouderde winkel in Antwerpen-Zuid een traject op te starten voor het bouwen van een nieuwe en grotere winkelruimte, met ruime parkeervoorzieningen en een residentieel gedeelte. In Zabra Real Estate vond Colruyt een partner met heel wat ervaring in het ontwikkelen van binnenstedelijke projecten met een functiemix. In totaal worden er 25 appartementen en 4 patiowoningen ontwikkeld binnen dit gemengd project.

Op de plek van de oude winkel met industrieel karakter met daarrond een bovengrondse parking vindt men vandaag een perfect verweven stedelijk multifunctioneel blok, afgewerkt met mooie materialen. De winkel vormt de kern van het bouwblok, maar afgezien van een duidelijk gemarkeerde inkomzone in de Lange Elzenstraat en een logistieke inrit aan de Jonghelinckstraat wordt het grote volume van de winkel in het straatbeeld niet gepercipieerd. De woningen en appartementen omzomen de winkel en bouwen de straatwanden af met een residentiële korrel passend in deze wijk. Boven de plint worden twee verdiepingen en een derde teruggetrokken bouwlaag gerealiseerd.

De ligging van het project in een dens stedelijk bouwblok bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Het bouwblokkavel grenst met name aan een tiental buren. Voor het project werd op die erfgrenzen een grondkerende constructie gemaakt om de parking uit te graven, en diende tegen elk van die buren een mooie en bouwtechnisch correcte aansluiting te worden gedetailleerd.

Groendaken en daktuinen

Vanop het voetpad ontwaren voorbijgangers een glimp van de groene patio’s in het binnengebied waaraan de van een houten gevelbekleding voorziene patiowoningen zijn gelegen. Binnen de residentiële ontwikkeling werd er ook sterk ingezet op het voorzien van kwalitatieve buitenruimte voor iedere entiteit. Zo beschikt iedereen over een ruim terras en/of een intensieve daktuin waar zowel een terras als beplanting voorzien wordt. Alle wooneenheden beschikken over een E-peil van E40 of lager.

De winkel werd bovengemiddeld geïsoleerd in lijn met de duurzaamheidsambities van Colruyt, waarbij voor de wanden van de winkel een textielisolatie is gebruikt in grote dikte. Ook de daken zijn sterk geïsoleerd en volledig voorzien van zowel een (deels intensief) groendak als PV-panelen, een deel ervan is als gebruiksdak ingericht. Het onderhoud van de groendaken zal gebeuren door middel van hergebruik van regenwater.  


Laatste loodjes

De grootste uitdaging voor de aannemer was om de contractuele bouwtermijn te respecteren, en de reeds bij de start vastgelegde openingsdatum van de winkel te respecteren. Op 14/09/2022 is deze ook effectief zoals gepland geopend. De komende maanden worden in de residentiële units de technische installaties en de afwerkingen nog afgerond om deze begin volgend jaar aan de kopers over te dragen.

 

 

Bron: eld
Deel dit artikel:
Onze partners