Tom Thys en ‘Fris in het landschap’ zetten schouders onder woonproject

De provincie Vlaams-Brabant beoogt nieuwe betaalbare woongelegenheden in de Vlaamse rand rond Brussel. Zodoende nam Tom Thys architecten - in samenwerking met ‘Fris in het landschap’, die betrokken waren bij het masterplan en de inrichting van de openbare ruimte - de ontwikkeling op de PIVO-site in Asse in handen. Verder werden ook de studiebureaus Paridaens en Boydens ingeschakeld voor dit project.
De provincie Vlaams-Brabant beoogt nieuwe betaalbare woongelegenheden in de Vlaamse rand rond Brussel. Zodoende nam Tom Thys architecten - in samenwerking met ‘Fris in het landschap’, die betrokken waren bij het masterplan en de inrichting van de openbare ruimte - de ontwikkeling op de PIVO-site in Asse in handen. 

Bouwprogramma


Wat huisvesting betreft, blijft de Vlaamse rand rond Brussel een zeer dure regio. Onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant zullen er nieuwe betaalbare woongelegenheden gerealiseerd worden. Zo krijgen 86 wooneenheden, waaronder eengezinswoningen met tuin, kangeroewoningen/duplexwoningen en appartementen, een plaatsje op de PIVO-site in Asse waar dan zowel sociale koopwoningen (1/3) als sociale huurwoningen (2/3) te vinden zullen zijn.Concept en Volumespel

De groenzone, met mooie grote bomen, zal volledig gevrijwaard worden. Om het verschil in schaal tussen de loodsen van het kazerneterrein en de vrijstaande woningen van de verkaveling te overbruggen, beroept men zich op gebouwen met verschillende korrelgrootte en afnemende graad van collectiviteit. Dat gaat van gestapelde woningen met gemeenschappelijke inkomhal tot individuele rijwoningen en kangeroewoningen.Uitdagingen

Drie belangrijke pijlers waar de provincie mee aan de slag wil, zijn duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaar wonen. Daardoor zijn de woningen aan kwantitatieve en kwalitatieve eisen onderworpen, rekening houdend met andere beleidsthema’s van de provincie zoals leefmilieu, welzijn en ruimtelijke ordeningen.Troeven


Het ontwerp van de publieke ruimte en de woningen vormt één geïntegreerd geheel. Verder is het belangrijk dat elke woning kan genieten van de nabijheid van de publieke ruimte en de door het ontwerp gevrijwaarde groenzone met bomen. Bovendien zorgt de sterke verweving binnen het project voor een gevarieerde woonomgeving en de nodige sociale controle. De diversifiëring in het gebied en de vergrote leefbaarheid wordt gewaarborgd door de combinatie van verschillende woningtypes en architecturale typologieën.Bijzondere materialen


Het verminderen van de energievraag gebeurt in eerste instantie door het voorzien van meerisolatie. In het gedeelte met de appartementen past men het principe van basisventilatie toe.Technieken van duurzaam bouwen


Duurzaamheid hoeft men niet enkel benaderen als technische en energetische eisen. Stedelijke ecologie, waarbij men een kwalitatieve leefomgeving tot stand brengt, water integreert, beroep doet op ontmoeting en spel, autoluw verkeer beoogt en gebruik maakt van reliëf, is zo’n andere visie op duurzaamheid. Ook belangrijk zijn het klantgericht ontwikkelen van het project waarbij men denkt aan de toekomstige gebruiker en differentiatie van woontypologieën. Materiaalclassificatie, werken met ecologische en lokale materialen, energetische kwaliteit zoals het zuinig omspringen met kostbare energiebronnen, compactheid en het aanwenden van hernieuwbare energie horen bij dit eisenpakket.Technische fiche


Naam project: Woonproject PIVO Asse

Adres: Relegemsestraat 40, 1731 Asse

Opdrachtgever: Sociale huisvestingsmaatschappij PROVIDENTIA

Ontwerper: Tom Thys architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

Inrichting openbare ruimte: Fris in het Landschap

Studiebureaus: Ingenieursbureau PARIDAENS, Studiebureau BOYDENS


Deel dit artikel:
Onze partners