TRANS architectuur en stedenbouw ontwerpt uitbreiding Mechels politiecommissariaat

Een uitbreiding van het Mechelse politiekantoor was al enkele jaren noodzakelijk. Het stadsbestuur koos niet voor een verhuizing naar de stadsrand, maar besloot in 2010 om de aanpalende grond aan het huidige politiekantoor op te kopen. Het bureau TRANS leverde het ontwerp voor de uitbreiding en renovatie van het Mechels politiecommissariaat.
In Mechelen werkt een deel van het politiepersoneel in de voormalige rijkswachtkazerne. Het overige personeel is gevestigd in het commissariaatsgebouw. Een uitbreiding drong zich op. Het stadsbestuur koos niet voor een verhuizing naar de stadsrand, maar besloot in 2010 om de aanpalende grond aan het huidige politiekantoor op te kopen. Het bureau TRANS leverde het ontwerp voor de uitbreiding en renovatie van het Mechels politiecommissariaat.


Massa in beton wisselt af met baksteen


TRANS’ ontwerp probeert op drie belangrijke vragen een antwoord te bieden: Hoe kan het commissariaat worden uitgebreid zonder de eenheid van het gebouw en de organisatie van de politie af te zwakken? Hoe kan een substantiële uitbreiding op het reeds dicht bebouwde perceel worden gerealiseerd? Hoe kan een coherente attitude worden aangenomen ten aanzien van de ‘monumentale’ straat, de ‘woonstraat’ en het stadslandschap langs de Dijleomleiding?


Drie onderdelen van het gebouw vormen een ritmisch ensemble


Via een drieluik van gebouwen trachtten de architecten van TRANS de site te vervolledigen. Het voor-, midden- en achterluik variëren in hoogte en gevelgeleding. Het in de massa gekleurd beton wisselt af met baksteen. Dat ritmisch ensemble benadrukt de vernieuwingen ten opzichte van het bestaande ontwerp.

De werken starten dit jaar in augustus. In 2014 zou de Mechelse politie zich in het gebouw kunnen vestigen.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage