Uitbreiding Brusselse metro met zeven nieuwe stations tegen 2025

Als Europese hoofdstad heeft Bussel nood aan een performanter aanbod openbaar vervoer. Daarom stellen Beliris, de MIVB, Mobiel Burssel en BMN het voorontwerp voor van het ondergrondse metronetwerk tussen het Noordstation en Bordet. Dit uitbreidingsproject beoogt een verbetering van de mobiliteit in de hoofdstad, met minder autoverkeer en een ruimer aanbod op het vlak van openbaar vervoer. Doelstelling? Een hogere levenskwaliteit voor de stadsbewoners, werknemers en vele bezoekers van de hoofdstad.

Sociaaleconomische studies tonen aan dat de wijken in het noorden van de stad een sterke demografische groei zullen kennen (tegen 2020 en 2040). Daartegenover staat dat het huidige aanbod van openbaar vervoer naar het noorden van de hoofdstad, via tram 55, reeds verzadigd is. Dit transportmiddel is te traag en biedt onvoldoende capaciteit.

 

Zeven nieuwe stations

Het gaat hier om de uitbreiding naar het noorden van de bestaande premetroverbinding tussen Albert en het Noordstation. Zodra deze uitbreiding klaar is, zal een zeer performante openbare-vervoersverbinding tussen Albert en Bordet automatisch worden uitgebaat. De uitbreiding van het nieuwe traject bestrijkt vijf kilometer tussen het Noordstation en Bordet. Het toekomstige traject zal zeven nieuwe stations tellen: Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet.

 

Comfort, efficiëntie en veiligheid

Elk station wordt ontworpen als een veilige omgeving. Elk station zal twee bovengrondse toegangen hebben en een of meer liften voor PBM vanaf het gelijkvloers. Alle toegangen tot de perrons zullen ook aangepast zijn voor PBM. Alle stations zullen uitgerust zijn met een ontmoetingshal met ticketautomaten en soms winkels. Lange donkere gangen maken plaats voor open ruimten. Het accent ligt op comfort, efficiëntie en veiligheid (daglicht, duidelijke toegangswegen, dienstverlening, dimensionering van de verticale circulaties, liften voor PBM vanaf het gelijkvloers tot de perrons). De voorwaarden zullen ook optimaal zijn voor zelfevacuatie van de reizigers in geval van brand en een interventie van de hulpdiensten in alle veiligheid.

 

Integratie in de omgeving

Voor elk station wordt de bouwmethode aangepast aan het specifieke karakter van elke zone en wijk (grondbevriezing, cut&cover ...). De stedelijke context waarin de zeven stations worden opgericht, is immers zeer uiteenlopend. Bijzondere aandacht ging daarom uit naar een goede integratie van de stations in hun omgeving. De stations worden opgenomen in de wijken die ze doorkruisen, waardoor die wijken in kwestie worden opgewaardeerd en nieuw leven ingeblazen (keuze van een specifieke bouwmethode, architectuur van oprijzende gebouwen in samenhang met de wijk, stadscontinuïteit).

 

Kostprijs van de werken

De investeringen voor de uitbreiding van de lijn tussen het Noordstation en Bordet worden geraamd op 857 miljoen euro (buiten rollend materieel). De akkoorden tussen de federale en regionale regering voorzien een financiering van 52% door Beliris, het samenwerkingsakkoord tussen de regionale en federale regeringen dat werkt aan de uitstraling van Brussel, ofwel 450 miljoen euro a rato van 50 miljoen euro per jaar vanaf 2015. De rest van het bedrag wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners