Ultramoderne testfaciliteit helpt gebouwen klimaatrobuust maken

Na verschillende jaren van ontwikkeling neemt Buildwise zijn nieuwe hoogwaardige proefpost ‘HAMSTER’ in gebruik in zijn GreenBizz-laboratoria in hartje Brussel. HAMSTER is een bi-klimaatkamer waarin producten, materialen en bouwelementen getest kunnen worden op hun gedrag bij gecontroleerde temperatuurs- en meteorologische omstandigheden. De proefpost bevat een warme en een koude kamer, waarmee diverse varianten van binnen- en buitenklimaat tegelijk getest kunnen worden. De voordelen zijn legio, zoals het simuleren van het effect van klimaatveranderingen, evaluatie van de prestatie van de geteste componenten en hun duurzaamheid, testen van thermische isolatie, enz.

HAMSTER (Heat, Air, Moisture) is een bi-klimaatkamer voor het testen van producten, materialen of bouwelementen, zoals muren of daken, door het binnen- en buitenklimaat van een gebouw aan beide zijden van het geteste onderdeel na te bootsen. HAMSTER is bijzonder veelzijdig – door de extreme omstandigheden die het kan reproduceren, maar vooral de combinatie van verschijnselen die tegelijkertijd kunnen worden getest. Het gecombineerde effect van temperatuur- en vochtigheidsverschillen, regen, zon en wind bij intense koude of warme dagen kan in één en dezelfde omgeving worden bestudeerd.

 

FYSIEK VALIDEREN

Door die veelzijdigheid kan HAMSTER beantwoorden aan verschillende uitdagingen voor de bouwsector:

  • De klimaatverandering creëert nieuwe klimaatomstandigheden die tot nu toe weinig getest werden. De meeste bouwproducten en -systemen werden hierop nog niet systematisch getest. De middelen om via metingen en tests te anticiperen op de klimaatverandering zijn nog steeds schaars;
  • Efficiënte en duurzame thermische isolatie van gebouwen, met name bij renovatie, is een absolute prioriteit geworden om energie te besparen, facturen te verlagen en het gebouwenbestand koolstofneutraal te maken. De op de markt gebrachte bouwsystemen en -producten moeten zich correct gedragen, en duurzaam en robuust genoeg zijn om achteruitgang onder normale omstandigheden te voorkomen.
  • Er worden talrijke innovaties ontwikkeld, met name op het gebied van bouwmaterialen of uitvoeringstechnieken. Deze moeten worden gevalideerd. Sommige daarvan, zoals het gebruik van hergebruikte materialen of bepaalde materialen van biologische oorsprong, zijn potentieel gevoeliger voor vocht en vereisen een validatie van hun prestaties om een goede duurzaamheid te garanderen;
  • Het is vandaag mogelijk heel wat studies uit te voeren met behulp van geavanceerde simulatiesoftware. Om betrouwbare resultaten te produceren, moeten deze modellen echter fysiek worden gevalideerd, wat alleen mogelijk is met geavanceerde proefposten zoals HAMSTER.

 

APPARATUUR TEN DIENSTE VAN FABRIKANTEN EN DE ONDERZOEKSGEMEENSCHAP

“Deze mogelijkheden maken het HAMSTER-teststation tot een instrument voor fabrikanten, aannemers en de bredere bouwsector om hun producten, systemen en bouwtechnieken te ontwikkelen, te testen en te valideren. De hoogwaardige functionaliteit maakt het ook een instrument om kennis te bevorderen en innovaties te stimuleren die vervolgens door de bouwsector kunnen worden overgenomen”, zegt Jan Desmyter, Directeur Onderzoek & Ontwikkeling van Buildwise.

Het Buildwise HAMSTER laboratorium bevindt zich in het GreenBizz-gebouw bij het Tour & Taxi terrein. Ontdek het HAMSTER laboratorium en de functionaliteiten van het teststation op de website van Buildwise.

De ontwikkeling van de proefpost HAMSTER en de oprichting van het laboratorium werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie in het kader van het EFRO-programma, maar ook van INNOVIRIS.

Bron: Buildwise
Deel dit artikel:
Onze partners