Van Venetië naar Tienen: Springwater for a Fossilized city

In 2018 bracht Atelier X de vruchtbare kleibodem van Tienen naar Venetië in de vorm van een maquette die de bouwblokken van de stad Tienen voorstelde. Tijdens de Biennale di Architettura di Venezia, vergaarde Atelier X met Bringing Earth to a Sinking Island heel wat nieuwe inzichten. In 2019 brengt Atelier X deze kennis als symbolisch bronwater uit Venetië terug naar Tienen met Springwater for a Fosillized City ter gelegenheid van het Festival van de architectuur.

“Het Festival van de Architectuur - Verbind de stad ! is een ideale gelegenheid om verbindingen te leggen tussen de gebouwde omgeving, de mensen en de natuur en om daarmee verder op zoek te gaan naar de stad van de toekomst”, aldus Atelier X.

 

Springwater for a Fossilized city

Met "Bringing Earth to a Sinking Island" vertelde Atelier X het verhaal van de stad Tienen die op symbolische wijze het meest waardevolle van haar Stad naar Venetië heeft gebracht: Geen hightech afgewerkte producten of historisch waardevolle kunstwerken, wel de vruchtbare Tiense kleigrond waarop decennia lang gewassen werden geteeld en waarmee Atelier X vandaag de toekomst van de stad tracht vorm te geven.

Vlaamse steden bestaan vaak uit een dens weefsel van aaneengesloten bouwblokken. Aan de straatzijde hard en strak afgelijnd, met statige gevels die onze private leefwereld afschermen voor de omgeving. Maar wat zit er achter die gevels en tuinmuren verborgen? Atelier X stelt zich de vraag hoe de interactie tussen mensen opnieuw kan bevorderd worden, zodat men mekaar weer leert kennen? Wat als private tuinen worden omgevormd tot semi-publiek domein? Wat als bouwblokken zo worden gereorganiseerd dat er evenveel -of zelfs meer- mensen kunnen wonen, maar de vrijgekomen ruimte gemeenschappelijk kan worden gebruikt? Wat als de verborgen publieke ruimte –in het geval van Tienen bijvoorbeeld een rivier die door de stad stroomt- weer echt publiek toegankelijk wordt gemaakt?  "Bringing Earth to a Sinking Island" is de zoektocht naar mogelijke antwoorden op deze vragen en verbeeldt hoe Atelier X de toekomst van Tienen ziet.

Springwater for a fossilized city” is het vervolg dat Atelier X heeft gegeven aan deze zoektocht, gesymboliseerd als bronwater – inspiratie - van Venetië dat werd mee terug gebracht voor de stad Tienen. Dankzij het project, de tentoonstellingen, de debatten en rondleidingen in Venetië en in Tienen werden nieuwe inzichten en perspectieven gevonden om samen over de toekomst van de stad na te denken.

Vernissage en boekvoorstelling vrijdag 20/09 om 20.00 uur. De expo is te bezoeken in de sporthal Donysite zaterdag en zondag 21-22/09 en 28-29/09 tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Finnissage: zondag 29/09 om 16.00 uur. 

 

Stadssafari 2.0

In historisch waardevolle steden houdt men vaak vast aan het verleden en durft men niet in te zetten op de noodzakelijke transities. Men vergeet de nodige zuurstof te geven aan het - onder een grote stolp geplaatste - heiligenbeeld “de Stad” waardoor ze stilaan versteent in haar eigen wetmatigheden. De laatste grote transitie in de stad Tienen dateert van 180 jaar geleden met de oprichting van de suikerfabriek en de treinverbinding Brussel-Luik die de industrialisering van de regio inleidde.

Atelier X wilt weten hoe we met de stad Tienen de stap kunnen zetten van een socio-economische stad naar een socio-ecologische stad. Een stad waar de nadruk verschuift van massaconsumptie naar een gedeelde stadssamenleving. De transitiesprongen om van een industrieel landschap naar een hernieuwbaar energielandschap over te schakelen of van productie-landbouw naar een zelfoogst Stadsakker.

In navolging van de StadsSafari op de Dag van de Architectuur in 2016 herneemt Atelier X dit jaar dezelfde wandeling om samen de eerste stappen van socio-ecologische transitie vast te stellen.  De stadswandeling loopt langsheen verschillende specifiek geselecteerde publieke ruimtes in de stad waar er nieuwe impulsen zijn ontstaan om de publieke ruimte kwaliteitsvoller te maken of waar lokale initiatieven ruimte bieden aan een beter stedelijke leefomgeving. De wandeling wordt geleid door architect Peter Van Impe van AST 77

Stadswandeling: zondag 22/09 van 10.00 tot 12.30 uur tijdens de Dag van de Architectuur.


Stadsartiest Steven Massart

In 2016 werd fotograaf Steven Massart verkozen tot Stadsartiest voor de stad Tienen. "Stadsartiest Tienen" was voor Steven Massart bij aanvang een 2-jarig, eerder bescheiden opgevat en lokaal project in eigen stad. Namelijk door middel van fotografie de Tienenaar een positieve spiegel geven op de eigen stad. Tonen welke troeven de stad heeft en deze in de verf zetten. Geen gestileerd, kunstzinnig verbeelden van het verval dat alom te vinden was / is, maar op zoek gaan naar de hoop voor de toekomst. 

Door de professionele specialisering als architectuurfotograaf en door deel uit te maken van het collectief Atelier X, kreeg het project echter een internationale uitbreiding. Tienen werd naar de architectuurbiënnale in Venetië gebracht.

Het fotografie-luik van "Springwater for a fossilized city" is dan ook een synthese van beide projecten die naadloos in elkaar overvloeiden. De rode draad is immers dezelfde: Tienen en een hoopvolle blik naar de toekomst van de Stad. Via een fotoboek en een fototentoonstelling krijgt de bezoeker een inkijk in het beeldmateriaal gemaakt in het kader van beide projecten. 

 

LINE door kunstenaar An Roovers

Als kunstenaar onderzoekt An Roovers hoe een sculptuur in een ruimte functioneert. Bij het concipiëren van haar werk laat ze zich daarom in de eerste plaats door die ruimte inspireren. Haar ingrepen in de omgeving zijn minimaal want het kunstwerk mag zijn omgeving niet overweldigen. Op die manier ontstaat een dialoog op gelijk niveau: het kunstwerk wordt één met de ruimte, maar behoudt zijn eigenheid. 

Het gesprek tussen sculptuur en omgeving (architecturaal of natuurlijk) wordt op fluistertoon gevoerd. Dit vraagt van de toeschouwer dat hij zijn zintuigen op scherp zet. Hierdoor ontstaat voor hem een intense betrokkenheid, niet alleen bij het kunstwerk, maar bij de hele entourage. Het kunstwerk functioneert als sleutel tot een betekenisvolle ervaring. Het teken is het zaad waaruit de be-teken-is groeit. 

LINE is een interactieve installatie bestaande uit karton, licht en aarde gewonnen uit de stad Tienen.    

 

 

Bron: Atelier X

Deel dit artikel:

Onze partners