Vandalismebestendig sanitair in Bornemse voetbalkantine

Na jaren van intensief gebruik werd een up-to-date renovatie van de keuken en sanitaire voorzieningen in de voetbalkantine van KSV Bornem op het recreatiedomein Breeven in de gemeente Bornem noodzakelijk. Studio Klein Brabant uit Bornem tekende het plan.

“Een modernisering van de twee toiletunits in de kantine was hoognodig”, licht architect Ignace Pollentier van Studio Klein Brabant toe. “Nieuw is ook de realisatie van een toilet voor mindervaliden, dat was er voorheen niet. Om de kwaliteit te verhogen is er sterk ingezet op beheersing van hygiëne en besparing van water, evenals bestendigheid tegen vandalisme. We hebben bij het uitwerken van de beschrijving van de werken de ondersteuning gevraagd van Schell België gezien haar veelvuldige realisaties in voetbalkantines. Daarbij kwam naar voren dat hun sanitair assortiment voor gebruik in de publieke sector veel ruimere toepassingsmogelijkheden heeft dan initieel gekend. De grote uitdaging voor dit project schuilt in het onderling combineren van een duurzame werking, efficiënt watergebruik, perfecte hygiëne en een hoge kwaliteit van de vormgeving. Dit moet steeds in evenwicht gebeuren met het beschikbare budget. De winnende aannemer en sanitair installateur konden zich vinden in de producten van Schell op basis van de ervaring die ze met het bedrijf bij andere projecten hadden opgedaan.”

 

Vandalismebestendig sanitair

“In een voetbalkantine waar naast de supporters van de thuisploeg ook die van de tegenpartij samenkomen was vandalismebestendig sanitair een belangrijk item om mee te nemen in het ontwerp”, stelt Pollentier: “We zochten naar vandaalbestendig sanitair. Enerzijds kwamen we uit bij een traditioneel wc-spoelsysteem, maar dan uitgevoerd in duurzaam inox. Anderzijds kwamen we om hygiënische redenen uit bij infrarood urinoirspoelers en wastafelkranen. Het behoeft geen uitleg dat het gebruik van deze handenvrije technologie ook zeer hygiënisch is. De kranen van de urinoirs kunnen bovendien voorzien worden van een stagnatiespoeling. Deze spoeling gebeurt automatisch in een per project in te stellen tijdsschema, bijvoorbeeld om de 24 uur na het laatste gebruik. Het werkt preventief tegen bacterievorming in stilstaand water. In een stadionkantine die voornamelijk in het weekeinde wordt gebruikt is dat geen overbodige luxe.”

Naast waterbesparing wordt eveneens de kans om in contact te komen met mogelijke ziekteverwekkers geminimaliseerd en een optimale hygiëne nagestreefd.

 

Reductie waterverbruik

Zowel voor de wastafelkranen als de urinoirspoelers is er dus gekozen voor handenvrij elektronisch kraanwerk. Toiletbezoekers hoeven het toestel niet aan te raken om het water te laten stromen. Bij de wastafels volstaat het om de handen voor een infraroodsensor in de kraan te houden waardoor het water automatisch begint te lopen. Bij het terugtrekken van de handen stopt het water dadelijk. “Het waterverbruik bij toepassing van dit infrarood kraanwerk wordt sterk gereduceerd. Ook onnodig waterverlies doordat men de kraan niet of niet goed dichtdraait na gebruik wordt hiermee voorkomen. Vergeleken met het verbruik van eengreepswastafelkranen kan bij een normale handwasbeurt met elektronisch gestuurde kranen tot 60 % aan water worden bespaard”, geeft Pollentier aan.

 

Automatisch stadionbedrijf

Niet iedere gebruiker heeft de discipline om door te spoelen na het gebruik van het urinoir. Daarom zijn de urinoirs eveneens voorzien van infraroodsensoren. Het mooie van dit systeem is echter dat de vooringestelde parameters aangepast en uitgebreid kunnen worden. Via een applicatie kunnen de stagneerintervallen, de spoeltijden, de sensorreikwijdte, een automatisch stadionbedrijf of een voorspoeling individueel en overzichtelijk geprogrammeerd worden.

Het automatische stadionbedrijf is een functie die zeker sanitaire ruimtes ten goede komt waar een plotse stijging van de gebruiksfrequentie voorkomt: zoals tijdens de rust of net na afloop van een voetbalmatch. Op die momenten wordt het sanitair continu gebruikt en zullen de urinoirspoelers enkel spoelen in een vooraf ingesteld interval. Hierdoor wordt water bespaard en de techniek niet overbelast.  

 

Waterbesparende vlotter

De toiletmodules bieden een uitstekende functionaliteit in combinatie met een eenvoudige installatieprocedure. Deze sanitaire modules met spoelreservoir zijn voorzien van een waterbesparende vlotter. Elke spoelbeurt bespaart minimaal 0.5 liter water dankzij een vertraagd vulsysteem en minimaliseert zoveel mogelijk onnodig waterverbruik. Investeringen in water- en energie-efficiëntie kunnen hierdoor snel renderen.

De bedieningsplaten zijn leverbaar in diverse uitvoeringsmogelijkheden. In deze realisatie is er geopteerd voor een robuuste versie in inox. Deze frontplaat met dubbele toetsen voor zowel een kleine als een grote spoeling is bovendien voorzien van een braille-opschrift.

 

Technische fiche

Opdrachtgever: Gemeente Bornem
Ontwerp: Studio Klein-Brabant bvba architectuur en interieur
Installatie: Airconsult bvba
Wastafelkranen: SCHELL MODUS-E
Urinoirspoelers: SCHELLTRONIC
Toiletmodules: SCHELL MONTUS

Bron: Schell

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage