Verouderde en energie-intensieve Brusselse gebouwen gaan voor een ‘RENOLUTION’

De Brusselse regering heeft het startschot gegeven voor een publiek-private alliantie met als doel de energetische renovatie van de gebouwen in de hoofdstad te versnellen. Tussen nu en 2024 wordt meer dan 350 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in de renovatiestrategie, die het Gewest in staat moet stellen om tegen 2050 de koolstofneutraliteit te benaderen. Onder de noemer ‘RENOLUTION’ streeft de strategie naar een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor Brusselse woningen en naar energieneutraliteit voor tertiaire gebouwen tegen 2050. Dat komt neer op een gemiddeld verbruik dat drie tot vier keer lager ligt dan in de huidige situatie.

Het Brusselse gebouwenbestand is grotendeels verouderd en zeer energie-intensief. 56% van de Brusselse broeikasemissies is afkomstig van het energieverbruik van de gebouwen. Dat is twee keer meer dan de uitstoot afkomstig van het vervoer. Het Gewest heeft daarom tijdens de vorige legislatuur een ambitieuze strategie voor de renovatie van gebouwen gelanceerd, waarbij alle publieke maar ook private instrumenten zijn ingezet: de bouwsector, de financiële sector, de verenigingssector en de sociale partners gaan een alliantie aan om samen doeltreffende oplossingen te implementeren.
 

Een omvangrijke werf en globale revolutie

Het gaat om een enorme uitdaging en tegelijk een fantastische kans voor Brussel. Alle uitdagingen van de renovatie zullen aan bod komen: financiering en fiscaliteit, administratieve en stedenbouwkundige vereenvoudiging, begeleiding, duurzaamheid en circulaire economie, erfgoed en architecturale kwaliteit, kwalificatie van beroepen, innovatie, solidaire transitie. De uitvoering van deze strategie zal zorgvuldig worden bestudeerd zodanig dat niemand achterblijft. Zo werkt het Gewest aan een globale hervorming van het stelsel van de premies voor woningrenovatie, de premies voor gevelverfraaiing en de energiepremies, met als doel de toegang tot de premies voor de Brusselaars verder te vereenvoudigen vanaf 1 januari 2022. De regering zal de begeleiding en de financiële ondersteuning aanzienlijk versterken, door te evolueren naar een one-stop-shop voor alle renovatieprocedures.
 

Residentiële gebouwen: eigenaars, huurders, mede-eigenaars...iedereen doet mee

Elke doelgroep – ook huurders die actie willen ondernemen – zal toegang krijgen tot begeleiding op maat en financiële steun. De werkzaamheden die in collectieve gebouwen moeten worden verricht, zullen zowel op het niveau van de appartementen als van het gebouw worden vastgesteld. Dak, gevel en andere gemeenschappelijke delen worden vooraf aan een specifieke certificering onderworpen en de eigenaarsvereniging zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze werken. Aangezien 40% van de woningen in Brussel in mede-eigendom wordt beheerd en de werken er complexer zijn, komt er voor mede-eigendommen een specifiek begeleidingssysteem.
 

Tertiaire gebouwen: energieneutraliteit tegen 2050

Voor de tertiaire sector zal de ambitie tegen 2050 nog groter zijn dan voor de residentiële sector. Daarbij wordt gestreefd naar energieneutrale gebouwen. Openbare gebouwen, zoals kantoren, sportcentra, scholen en kinderdagverblijven, zullen zelfs het goede voorbeeld moeten geven door vóór 2040 koolstofneutraal te zijn. Het programma RENOClick zal vanaf 2021 door Sibelga worden uitgevoerd om de overheden bij deze overgang te ondersteunen.
 

Opleiding en werkgelegenheid

Met het oog op de toename van de vraag naar renovatiewerken, is het van essentieel belang dat er voldoende en kwalitatief aanbod is. Samenwerking tussen de overheidssector en de bouwsector om opleiding en werkgelegenheid te stimuleren is dan ook een van de prioriteiten van RENOLUTION. Construcity.Brussels, de opleidings- en tewerkstellingspool voor de bouwsector, zal vóór de zomer officieel worden opgericht. Eind 2020 is ook al het Build Circular.Brussels-programma opgestart. Dat heeft tot doel bedrijven en ondernemers die op het grondgebied actief zijn, te begeleiden en op te leiden in de beginselen van circulair bouwen. Volgens een studie van Leefmilieu Brussel zouden de budgetten waarin deze RENOLUTION voorziet, op termijn ongeveer 8.000 niet-delokaliseerbare banen moeten opleveren.

Meer weten? Surf naar www.renolution.brussels.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage