Verwaarloosde hoekpanden ruimen plaats voor woonzorgproject The Lodge

In de Brugse Poort in Gent hebben drie verwaarloosde hoekpanden plaatsgeruimd voor woonzorgproject The Lodge, waar mensen met een diagnose van autisme (weliswaar zonder verstandelijke beperking) in een aangepaste woning kunnen samenleven met ‘valide’ mensen in veertien zorgunits. Het ontwerp is van de hand van DENC!-STUDIO.

In 2013 zocht het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf SOGENT een koper voor drie verwaarloosde hoekpanden in de Brugse Poort. De appartementsgebouwen op de hoeken van het bouwblok - gevormd binnen de Rooigemlaan, Gaaipersstraat en Boomstraat - maakten deel uit van een sociaal woningbouwproject daterend van 1928, opgetrokken o.l.v. bouwkundige Paul De Taeye en aannemers Van Kerkhove & Gilson. De koper kreeg van SOGENT de opdracht mee op deze plekken een project te realiseren met maatschappelijke meerwaarde. Gezien de waarneembare slechte staat werden de drie gebouwen in 2017 gesloopt. In de plaats is nu dit woonzorgproject gebouwd.


Bakenfunctie

“Respect voor het voormalig gelinkt architecturaal voorkomen van de hoeken en hun gevels is mede de inzet van deze opdracht”, klinkt het bij DENC!-STUDIO. “We willen de ‘bakenfunctie’ van de voormalige hoekgebouwen (dewelke hoger uittorenden dan de omgevende bebouwing) in ere herstellen. De hoekgebouwen vormen ‘structurerende elementen’ in de directe stedenbouwkundige omgeving.”


Planlogica

De organisatie van de plattegronden werd helder gehouden en afgestemd op een stabiliteitstechnische logica. De hoekpercelen zijn erg klein. Rekening houdende met normen en hedendaagse woonbehoeftes, kunnen er per bouwlaag één woongelegenheid met één slaapkamer of twee zorgstudio's worden georganiseerd. De plannen van de verdiepingen zijn gelijk, wat automatisch leidt tot efficiëntie.

Er werd geopteerd voor een hybride structuur: de dragende buitenmuren in houtskelet; de tussenvloeren in plankenbekist beton. Houtskelet laat toe behoorlijk thermisch te isoleren zonder dikke muren. De massiviteit van de tussenvloer komt de akoestiek ten goede.


Lage-energie nieuwbouw

De bestaande gebouwen bevonden zich in zeer slechte staat en beantwoordden niet meer aan de hedendaagse duurzaamheidsvoorwaarden. Daarom werden ze vervangen door een lage-energie nieuwbouw. Functionele kernen laten toe de technieken op een kleine oppervlakte te concentreren en de kosten voor leidingen en bekabeling te verminderen. Verwarmen gebeurt via een centrale stookplaats, de ventilatie wordt per unit geregeld via systeem D. 

Bron: DENC!-STUDIO
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners