VIB Bio-Incubator bereikt hoogste punt (MODULO Architects & BEEL Architecten)

Op t' Eilandje Zwijnaarde in Gent werd vorige week de meiboom geplaatst op het nieuwe hoofdkwartier van VIB. De aannemer van de ultramoderne bio-incubator, ontworpen door MODULO Architects en BEEL Architecten in samenwerking met de ingenieursbureaus Istema en Establis, bereikte het hoogste punt. De afwerking van het gebouw is voorzien voor eind dit jaar. De VIB Bio-Incubator zal dan ultramoderne laboratoriuminfrastructuur bieden voor 15 opkomende biotechbedrijven in de biofarmaceutische en agrobiotech-sector. En het gebouw wordt ook de nieuwe thuisbasis van het VIB-hoofdkantoor.

Met het winnend voorstel van Modulo, BEEL Architecten en Istema wordt vorm gegeven aan het kopgebouw op ‘t Eilandje Zwijnaarde: compact en functioneel, een harmonieus samengaan van het VIB hoofdkantoor en de nieuwe bio-incubator. Het gebouw vormt een ankerpunt in het landschap en bestendigt de verdere ontwikkeling van de achterliggende wetenschapscampus. Door de ligging evenwijdig aan de E40, speelt het gebouw in op het lijnvormige landschapselement.

 

VERTICAAL SCHERM

Op niveau van het projectgebied brengt het gebouw, dat zich opwerpt als een verticaal scherm, een tweedeling teweeg met een dynamische en (inter)actieve zijde aan de E40 en een (re)creatieve zijde aan de campus. Deze tweedeling wordt versterkt door de bufferende werking van het gebouw. Het fungeert als akoestisch scherm ten aanzien van de E40. Op deze manier geniet de achterliggende wetenschapscampus van de nodige rust.

De concentratiezone wordt verticaal uitgewerkt als een logische stapeling van de verschillende functies die worden ondergebracht in het gebouw (collectieve zone, bio-incubator, technische zone en hoofdkantoor VIB). De interactieve schil verbindt deze stapeling en laat ruimte voor interactie en toevallige ontmoetingen tussen de verschillende gebruikers.

Op de hoogste verdiepingen, waar het hoofdkantoor van VIB is ondergebracht, dragen patio’s bij tot een gezonde en aangename werkomgeving. Ze worden opgevat als afgeschermde buitenruimtes waar openheid centraal staat. Tevens faciliteren ze voldoende zichtrelaties tussen de verschillende kantoren en laten ze daglicht toe. Werknemers kunnen ook genieten van het nabije groen. De relatie met de wetenschapscampus wordt extra in de verf gezet door VIB als een ‘periscoop’ te laten uitkijken over de campus.EEN GEBOUW MET UITSTRALING

Het nieuwe gebouw wordt het uithangbord voor diverse gebruikers verbonden met VIB en biotech in het algemeen. Het is een toonaangevend gebouw, waar laagdrempeligheid en campusgerichtheid centraal staan. Het concept van de logische en heldere stapeling van de respectievelijke onderdelen in het nieuwe gebouw wordt mee vormgegeven in de gevelarchitectuur.

De zuidgevel fungeert als herkenningspunt voor bezoekers en geeft het gebouw zijn identiteit. De gevelbekleding past zich met zijn verschillende raamopeningen aan in functie van zijn oriëntatie en achterliggende functies. De noordgevel bestaat uit een transparant membraan, rondom de interactieve schijf, als signaalfunctie langsheen de E40. De noordelijke binnengevel van de bio-incubatoren is zichtbaar doorheen het glazen vlies en fungeert als billboard voor de startup-bedrijven.


LOW IMPACT CAMPUS

Het duurzame bedrijventerrein ‘t Eilandje Zwijnaarde is 35 hectare groot. Een grote troef is de strategische locatie: langs de E40, een directe aansluiting met de R4 én een rechtstreekse toegang tot de Boven-Schelde. Het park biedt ruimte aan kennisbedrijven vanaf de startup-fase. Ook worden internationale, watergebonden innovatieve bedrijven aangetrokken die staan voor de logistiek van morgen.

De toekomstgerichte kennisbedrijven zullen er huisvesten in een groen campus-klimaat waar co-creatie en het delen van gemeenschappelijke infrastructuur centraal staan.

Dit nieuwe bedrijventerrein wordt ontwikkeld volgens vooruitstrevende, internationale standaarden en zal fungeren als een low impact campus. Het wordt een aantrekkelijke werkomgeving, waar sterk wordt ingezet op gezamenlijke voorzieningen en op de ondersteuning van samenwerkingen tussen bedrijven.

 

BIOTECH CLUSTER

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) lanceerden in 2018 een opdracht voor de realisatie van het nieuwe VIB-hoofdkantoor én een bio-incubator op Tech Lane Ghent Science Park. Met Tech Lane Ghent Science Park (een project van UGent, de stad Gent en PMV) worden twee campussen, een nieuw te ontwikkelen kenniszone op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde en de verdere uitbouw van het Technologiepark Ardoyen, internationaal gezamenlijk gepositioneerd als ecosysteem voor kennisintensieve bedrijven in de sectoren van o.a. ICT, cleantech, biotech en materialenonderzoek.

De kenniszone op Eiland Zwijnaarde, waarop VIB de bouw van een bio-incubator en haar hoofdkantoor plant, maakt een onderdeel uit van een 35 hectare groot bedrijventerrein langsheen de E40. Samen richten VIB en PMV een projectvennootschap op om het project te realiseren én te exploiteren op het Tech Lane Ghent Science Park om de verdere verankering van de biotechcluster in Gent te verzekeren. Met het project wordt tegemoetgekomen aan de grote vraag naar aangepaste labo-infrastructuur. De nieuwe bio-incubator zal startende biotechbedrijven en spin-offs ondersteunen en helpen in hun groei.

Voor Tech Lane Ghent Science Park is de komst van het VIB-hoofdkantoor een belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site. In totaal zullen er een 350-tal mensen tewerkgesteld worden door de realisatie van dit project. PMV coördineerde de plaatsingsprocedure. Zowel VIB als PMV verstrekken kapitaal aan de projectvennootschap die instaat voor de realisatie en de exploitatie.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners