Wie wint eerste Gentse architectuurprijs?

De Stad Gent reikt op 14 oktober 2021 voor het eerst een architectuurprijs uit. De prijs bekroont recent gerealiseerde projecten op Gents grondgebied die getuigen van ontwerpkracht en innovatie en een duurzame verrijking voor de stad zijn. Inzenden of je kandidaat stellen voor de publieksjury kan vanaf nu op deze website

De prijs vestigt de aandacht op het belang van de kwaliteit van onze leefomgeving en van zorgvuldig ontwerp in de stad. Elk gerealiseerd project op Gents grondgebied dat niet ouder is dan 3 jaar komt in aanmerking. In principe kan elk bouwwerk meedingen naar de prijs. Klein of groot, woningbouw of kantoor, school of bedrijfspand: alles mag. Ook bruggen, pleinen, parken of landschappelijke projecten mogen meedoen. Niet alleen nieuwbouw, ook renovaties, herbestemmingen, tijdelijke invullingen of ruimtelijke installaties zijn welkom.

De deelnemende teams van ontwerpers, opdrachtgevers en bouwers maken kans op een vakprijs en een publieksprijs. Voor de publieksjury zoekt de Stad Gent nog 25 Gentenaars uit evenveel Gentse wijken. Mensen met een hart voor architectuur en de stad die niet professioneel actief zijn als ontwerper of bouwer, kunnen zich kandidaat stellen. De Gentse architecte Marie-José Van Hee zal dan weer de vakjury voorzitten.

De feestelijke prijsuitreiking staat gepland op 14 oktober 2021 tijdens het Festival van de Architectuur. De laureaten ontvangen ook een bijzonder aandenken. Tijdens dat festival staan ook rondleidingen en debatten op het programma. Het is de bedoeling om de prijs vanaf nu driejaarlijks uit te reiken.
 

"Met de nieuwe architectuurprijs vieren we ontwerptalent en gedurfd opdrachtgeverschap. Maar het is ook een manier om architecturale ambitie en vernieuwing in Gent aan te zwengelen. Goed voorbeeld doet volgen. Met het initiatief willen we reflectie, diepgang, opinie en discussie over architectuur in Gent ook blijvend een plek geven", aldus Peter Vanden Abeele , Gents stadsbouwmeester. 


De Gentse Architectuurprijs is een initiatief van de Stad Gent, de Gentse stadsbouwmeester en Archipel vzw in samenwerking met de partners van het Gents Architectuurplatform: Design Museum Gent, het STAM, de vakgroep architectuur en stedenbouw van de Universiteit Gent, de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, Campus Sint Lucas Gent, KASK & Conservatorium School of Arts HOGENT & Howest.

Bron: Stad Gent
Deel dit artikel:
Onze partners