Wienerberger ontwikkelt online rekentool voor de verankering van Koramic dakpannen

In Belgiƫ wordt de bevestiging van dakpannen voor zadeldaken beschreven in de nieuwe Technische Voorlichting 240 van het WTCB. Hierin wordt meer specifiek aan de hand van verschillende factoren bepaald hoeveel pannen precies verankerd dienen te worden. De berekeningen die hiermee gepaard gaan, zijn evenwel vaak geen sinecure. Daarom heeft Wienerberger een software ontwikkeld die deze complexe materie moet vertalen in een gebruiksvriendelijke rekenmodule, die kan worden toegepast op hun gamma Koramic dakpannen.

In België wordt de bevestiging van dakpannen voor zadeldaken beschreven in de nieuwe Technische Voorlichting 240 van het WTCB (gebaseerd op Eurocode 1 EN 1991-1-4 en haar nationale bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB: 2010). Hierin wordt meer specifiek aan de hand van verschillende factoren bepaald hoeveel pannen precies verankerd dienen te worden. Indien het dak een andere vorm heeft dan een zadeldak, moet men ofwel een berekening doen volgens Eurocode 1, ofwel kan men opteren om alle pannen te bevestigen. De berekeningen die hiermee gepaard gaan, zijn evenwel vaak geen sinecure. Daarom besloot Wienerberger een software te ontwikkelen die deze complexe materie van windeffecten op daken moet vertalen in een gebruiksvriendelijke rekenmodule, die kan worden toegepast op hun gamma Koramic dakpannen.
Volgens de rekenmethodologie voor hellende daken wordt de verankering van alle in België geplaatste kleidakpannen bepaald aan de hand van vier verschillende invloedsfactoren: de massa van de dakbedekking, de dakhelling, de ligging van het gebouw en de hoogte van de nok. Daarnaast wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen de middenzone en de randzone van het dak. De randzone is de zone die volgt uit een berekening en is afhankelijk van de nokhoogte van het gebouw en de buitenafmetingen van het gebouw. De middenzone is de resterende oppervlakte. Bovendien wordt ook nog eens een onderscheid gemaakt tussen daken met een helling lager dan of gelijk aan 75° en daken met een helling groter dan 75° en gevelbekleding. Niet te verwonderen dus dat de berekeningen die hiermee gepaard gaan, vaak vrij ingewikkeld en tijdrovend zijn.


    


Met de nieuwe online tool, die ook bruikbaar is op mobiele apparaten zoals bijvoorbeeld de iPad, wil Wienerberger deze complexe materie vertalen in een gebruiksvriendelijke rekenmodule. Wienerberger garandeert dat deze tool op een eenvoudige en snelle manier onmiddellijk in functie van de gekozen dakpan het juiste aantal pannen berekend dat verankerd dient te worden bij daken met een helling tot 75° en maakt daarbij een onderscheid tussen de middenzone en de randzone van het dak. De module is toepasbaar op 12 verschillende daktypes: zadeldaken, lessenaarsdaken, noordboomdaken, piramidedaken, boogdaken, enz.

 

De berekening gebeurt aan de hand van 4 stappen: keuze daktype, keuze Koramic kleidakpan, ingave van de afmetingen van het dak en keuze van de ruwheidscategorie of ligging van het betreffende dak. Bij de keuze van de dakpan, kan de gebruiker kiezen uit het volledige gamma van Koramic en doorklikken naar de productdetails van het gekozen dakpanmodel. De resultaten worden in de software zowel op een tekstuele als grafische manier getoond. Tot slot laat het programma ook toe om het eindrapport af te printen.

Wienerberger wil met deze eenvoudige rekenmodule bijdragen tot de inburgering van de nieuwe normering in de praktijk.

Deel dit artikel:

Contacteer Wienerberger

Onze partners