Wist je dat beton cool is?

In het magazine "Blik op Beton" van Febelcem verscheen recent een artikel over hoe publieke ruimte kan bijdragen tot vermindering van het hitte-eilandeffect, of in het Engels: Cool Pavements.

Het hitte-eiland effect is het fenomeen waarbij een stedelijke omgeving meer opwarmt dan de omringende landelijke gebieden. Dit leidt tot een hoger risico op smog en luchtvervuiling en een verhoogd energiegebruik voor airconditioning.

Bovendien zijn er negatieve effecten op de gezondheid. Door het concept van "cool pavements" kan het hitte-eiland effect worden tegengegaan. Het gaat over lichtweerkaatsende oppervlakken en waterverdampende oppervlakken. Licht gekleurde oppervlakken, zoals beton, hebben een hogere lichtreflectie en verminderen zo de geabsorbeerde hitte.

Ook poreuze oppervlakken en met gras begroeide verhardingen hebben een gunstige invloed. Een oordeelkundige keuze van de verharding van een publieke ruimte levert zo een positieve bijdrage aan het leefmilieu en de volksgezondheid.

 

Stof tot nadenken

Door de klimaatverandering doen er zich alsmaar meer extremere weersituaties voor zoals hevige stormen en lange perioden van hitte en droogte. Er is vastgesteld dat tijdens warme periodes de temperatuur hoger is in stedelijke centra in vergelijking met het omringend landelijk gebied. Dit fenomeen wordt het hitte-eilandeffect genoemd (E: urban heat island effect). Dit wordt verklaard door de hogere warmteabsorptie overdag van de gebruikte materialen in stedelijke omgeving. Deze warmte wordt ’s avonds en ’s nachts weer vrijgegeven met een toenemende omgevingstemperatuur tot gevolg. Het hitte-eilandeffect doet de energiebehoefte tijdens de zomer toenemen omwille van een verhoogd gebruik van airconditioning, vergroot ook het broeikasgaseffect en heeft een negatieve impact op de volksgezondheid.

Meer weten? Lees het volledige artikel in Blik op Beton.

Bron: FEBELCEM

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage