Woningenproject Green Bridge in Willebroek volledig afgerond

In de Antwerpse gemeente Willebroek is enkele maanden geleden het woningproject Green Bridge afgerond. Architectenbureau OMGEVING ontwierp het project in opdracht van Van Roey Vastgoed.

In de Antwerpse gemeente Willebroek is enkele maanden geleden het woningproject Green Bridge afgerond. Architectenbureau OMGEVING ontwierp het project in opdracht van Van Roey Vastgoed.
Door de opdrachtgever werd een programma vooropgesteld van een zestigtal woongelegenheden en commerciële units. Volumestudies toonden aan dat binnen de geldende bouwvoorschriften van het BPA een hoge dichtheid gehaald kon worden mits een kwalitatieve inrichting van de buitenruimten en ruimtebesparende oplossingen met veel oog voor de privacy. Het uiteindelijke ontwerp omvat 54 appartementen, 3 commerciële ruimten en een ondergrondse parkeergarage.
Green Bridge bestaat uit twee zuid gerichte bouwvolumes van respectievelijk drie en vijf bouwlagen. Het voorste, lage gebouw fungeert als (geluids)buffer naar de steenweg toe en heeft een horizontale belijning en vormgeving. Het achterste volume heeft een geknikte dakvorm, die voortvloeit uit het maximaal toegelaten bouwvolume en die op een vormelijke manier afbouwt naar de buren. Twee loopbruggen verbinden de gebouwen en zweven boven de groene binnentuin.
De grootste uitdaging in dit project was de gevraagde densiteit op kwalitatieve manier te realiseren en daarbij te voldoen aan de brandtechnische randvoorwaarden. Daarenboven is maximaal inzetten op de aanpasbaarheid van het gebouw een belangrijk punt geweest. Dit wil concreet zeggen dat een maximaal aantal appartementen dusdanig is ontworpen dat ze met kleine aanpassingen geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Verschillende appartementen zijn flexibel in te richten. Zo kan de tweede slaapkamer naar wens van de koper worden toegevoegd aan de leefruimte. Naar uitvoering toe, werd een knap staaltje rekenwerk verwacht voor de grote overspanningen van de loopbruggen en de constructie van het geknikte dak.
Het diverse aanbod aan appartementen waarvan een groot aantal levensloopbestendig en/of aanpasbaar zijn, is zeker een troef. Door de loopbruggen zijn alle appartementen bereikbaar met de lift. De zuidelijk gerichte privé-terrassen en de groene inrichting van collectieve buitenruimten zorgen voor een aangenaam leefklimaat. Alle appartementen zijn voorzien van individuele warmtepompen en vloerverwarmingssystemen die kunnen worden omgeschakeld naar vloerkoeling om het wooncomfort te vergroten. Door de speelse toepassing van gekleurde balustrades, de zwevende passerelles en kleuraccenten springt dit gebouw in het oog langsheen de veeleer saaie en drukke steenweg.
De commerciële ruimtes aan de straatkant krijgen maximale uitstraling door verdiepingshoge gordijngevels met een verticale ritmiek. Op elke bouwlaag accentueren panelen uit architectonisch beton de vloeren. Ze zorgen voor een horizontale belijning die inspeelt op de dynamiek van de steenweg. Het volume achteraan werd voorzien van een volledig beglaasde voorgevel met uitkragende terrassen uit architectonisch beton. De ritmiek van de uitkragende terrassen zorgen samen met de borstweringen in gekleurd glas voor een zeer gevarieerd en dynamisch gevelbeeld op het binnengebied. Het dak en de kopgevels die als het ware rond het bouwvolume  zijn geplooid, zijn uitgevoerd in zink, terwijl voor de naar het noorden gerichte achtergevel is geopteerd voor geprofileerde handvormsteen.
Alle appartementen zijn uitgerust met individuele warmtepompen. Deze installatie verschaft de bewoners niet alleen het comfort van vloerverwarming, maar door het systeem in de zomer om te draaien kan men ook genieten van vloerkoeling. Alle platte en flauw hellende daken zijn voorzien van een groendak. Het resterende regenwater wordt hergebruikt voor de beregening van de plantvakken in de binnentuin. Verder zorgen een doorgedreven isolatie, zonwerende screens en doordachte ventilatie ervoor dat de alle appartementen een K-peil lager dan de opgelegde norm (K45) hebben en een E-peil van gemiddeld E54. In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met de principes van levenslang wonen en integrale toegankelijkheid.


Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage