Xaveer De Geyter Architects herdefinieert Robert Schumanplein

Het huidige Schumanplein in Brussel vormt morfologisch geen eenheid: de omtrek is slecht vormgegeven en de geometrie wordt verstoord door het Berlaymontgebouw en de gevels van het Justus Lipsiusgebouw. Aangezien de symbolische en politieke betekenis wel van enorm belang zijn, heeft Xaveer De Geyter Architects een heraanleg van het Schumanplein gedefinieerd. XDGA werkte samen met Michel Desvigne Paysagiste en het studiebureau Ney & Partners.
Het huidige Schumanplein in Brussel vormt morfologisch geen eenheid: de omtrek is slecht vormgegeven en de geometrie wordt verstoord door het Berlaymontgebouw en de gevels van het Justus Lipsiusgebouw. Aangezien de symbolische en politieke betekenis wel van enorm belang zijn, heeft Xaveer De Geyter Architects een heraanleg van het Schumanplein gedefinieerd. XDGA werkte samen met Michel Desvigne Paysagiste en het studiebureau Ney & Partners.
In de Europese wijk speelt het Schumanplein een steeds centralere rol. Daarom is het ook een fysieke representatie van Europa. XDGA poogt Europa van zijn bureaucratisch imago af te helpen met deze heraanleg die het democratische Europa representeert. Rond het plein wordt in dit ontwerp, in tegenstelling tot de huidige situatie, wel rekening gehouden met de perspectieven op de lanen waarop het plein uitgeeft. Zo onderstreept Xaveer De Geyter Architects ook de historiek en de symboliek van onder meer de Wetstraat.

    


Het plein zelf zou meer samenhangend en weloverwogen zijn. Daarom wordt het plein nog meer uitnodigend voor dagelijkse gebeurtenissen zoals ontmoetingen of zelfs stadsfeestjes, en uitzonderlijke toepassingen zoals concerten of demonstraties. Het plein kan dankzij de herstructurering meer toegankelijk worden voor de bewoners, pendelaars en werknemers in de buurt. Een nieuw Schumanplein zou dus zowel het imago van Europa, als de stad Brussel, als de bewoners ten goede komen. De werken zijn gepland van 2014 tot 2017.Visualisaties van XDGA
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners