Belgische Baksteenfederatie

logo Belgische Baksteenfederatie

Belgische Baksteenfederatie

Kartuizersstraat 19

bus 19

1000 Brussel

België

+32 2 511 25 81

info@baksteen.be

baksteen.be

De Belgische Baksteenfederatie groepeert 12 ondernemingen in 21 productievestigingen in België. Onze beroepsfederatie wil haar leden adviseren en ook de gezamenlijke belangen vertegenwoordigen en verdedigen. Wij zetten ons in voor de duurzame economische, sociale en milieubewuste groei van onze sector.

De Baksteenfederatie is actief op diverse terreinen:

Duurzaamheid

Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling via tal van acties zoals het in opdracht geven van duurzaamheidsstudies aan onafhankelijke wetenschappelijke instellingen, het opvolgen en informeren over de evoluties in dit domein, de vertegenwoordiging van de sector in verschillende commissies, werkgroepen, …

Milieu en energie

De opvolging en informatie aangaande de ontwikkelingen inzake energie- en milieuaangelegenheden, de vertegenwoordiging van de baksteenindustrie bij diverse instanties.

Technisch

De vertegenwoordiging van de sector in de organen belast met normalisatiewerkzaamheden, het verstrekken van technische inlichtingen aan leden en derden, het opstellen en regelmatig bijhouden en bijwerken van allerhande technische publicaties en documentatie.

Promotie

Via verschillende promotionele acties waaronder driemaandelijkse publicatie van het tijdschrift “Bouwen met Baksteen” het gebruik van baksteen promoten.

Sociaal

De leden informeren aangaande de sociale wetgeving. De vertegenwoordiging van de sector in het paritair comité waar o.a. de collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten. Het bijstaan van de leden bij de afhandeling van sociale aangelegenheden.

[Lees meer] [Lees minder]