Energy Saving Pioneers

logo Energy Saving Pioneers

Energy Saving Pioneers

Tweekerkenstraat 47

1000 Brussel

België

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. Ze informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing.

De coalitie ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid. Hoe ze dat concreet voor ogen ziet, wordt uiteengezet in haar visietekst.

Voorbeelden van Best Practices illustreren de concrete meerwaarde van energiebesparing in de praktijk. Uiteenlopend onderzoek verduidelijkt met cijfers en grafieken de bespaarde euro's, verminderde CO2-uitstoot en gecreëerde werkgelegenheid.

[Lees meer] [Lees minder]