Ecowijk Gantoise

De terreinen van het voormalige Ottenstadion en van de tennis- en hockeyclub La Gantoise in Gentbrugge maken plaats voor een nieuwe woonwijk met wijkpark. Het totale project omvat een BVO van 43.000 m2 en wordt deels privaat (Ecowijk nv) en deels publiek (stadsontwikkelingsbedrijf SOGENT) ontwikkeld. Beide partners werkten samen het inrichtingsplan uit.

Ecowijk Gantoise wordt een duurzame modelwijk met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk door in te zetten op een minimale CO2--uitstoot, lokaal opgewekte hernieuwbare energie en hergebruik van water.