Hogeschool Sint-Lukas Brussel

Renovatie en nieuwbouw van een campus voor het hoger onderwijs. Het concept gaat uit van een mozaïek van activiteiten, in tegenstelling tot een juxtapositie van diverse departementen met elk hun specifieke discipline. In dit model wordt informele communicatie en kruisbestuiving tussen studenten en docenten van de diverse departementen bepleit. Het is op de grens tussen de disciplines dat interessante Kunst ontstaat. Naast het belangrijke voordeel op het inhoudelijk vlak, draagt deze schoolvorm bij tot een verhoging van de sfeer op de school en geeft het tegelijk een budgettair voordeel wanneer lokalen maximaal kunnen worden benut door ze te delen waar mogelijk. De ruimtelijke vertaling van dit concept bestaat uit het creren van a-specifieke ruimten voor de drie types: ateliers, onderwijslokalen en kantoren. Elk van deze functies vereisen een eigen structuur, ruimte-indeling en architectuur. Op deze site lijkt het aangewezen de drie soorten ruimten te stapelen: de leslokalen onderaan, de ateliers bovenaan en de kantoren tussenin. Dit schema wordt dan doorgetrokken over gans het gebouw.