Post X

Op het voormalige postsorteerterrein van Antwerpen, vlakbij het station Antwerpen-Berchem, wordt een nieuwe stadsontwikkeling gerealiseerd. Deze zal kantoren, een school, winkels, vrijetijdsfaciliteiten en een hotel met 140 kamers huisvesten, naast 1.000 parkeerplaatsen en 1.400 fietsplaatsen.

De volledige site is ontworpen als een plint met daarop 9 volumes. Langs de drukke R1 ring vormen 6 van de volumes en de plint een architecturale en stedenbouwkundige eenheid. De bakenfunctie wordt versterkt doordat één volume boven de andere uitrijst. De open ruimte van de stationsbuurt vloeit langs de volumes naar de site, waar ze uitmondt in een centraal plein. Een galerij omsluit het plein en verbindt alle gebouwen.

Een hoofdraster van 135 cm als kleinste module laat een veelgevraagde flexibiliteit toe. De 130.000 m² bovengronds wordt in fasen gerealiseerd vanaf 2014. Post X mikt op 50% reductie van het energieverbruik, vergeleken met standaard kantooromgevingen. Het streefcijfer E50 wordt bekomen door de luchtdichtheid van de gebouwenschil, de ratio van de beglazing, de oriëntatie van het gebouw en de technische oplossingen. Zo worden de kantoorruimtes niet uitgerust met airconditioning, maar verwarmd en gekoeld via betonkernactivering. In combinatie met geothermie resulteert dit in een uiterst duurzame toepassing.