Treurenberg

Het ontwerp van het kantoorgebouw Treurenberg voldoet aan de criteria van een ‘Net Zero Energy Building’ volgens het PMP (pre-certificatie). Zowel actieve als passieve maatregelen zorgen voor een maximale reductie van het energieverbruik. De buitenschil is geoptimaliseerd naar minimale warmte- en koudevraag en maximale daglichttoetreding. Voor verdere vermindering van het energieverbruik wordt een doordachte ventilatiestrategie en verlichtingssturing toegepast. De warmte- en koudeverdeling gebeurt door middel van klimaatplafonds. De energieproductie is klassiek maar laat de mogelijkheid toe om freechilling en warmteterugwinning toe te passen op de koeltoren. Om een evenwicht te bereiken tussen verbruik en productie van energie, worden PV panelen op het dak en in de gevel geplaatst en kan eventueel een warmtekrachtkoppelingscentrale aan de productiezijde toegevoegd worden. Bovendien werd in voorstudie een BREEAM ‘excellent’ score gehaald, wat de bredere duurzaamheid van het ontwerp bevestigt.