UA Stadscampus Paardenmarkt

Het project omvat enerzijds een masterplan voor het bouwblok ten zuiden van de Paardenmarkt in historisch Antwerpen, met o.a. een visie over de aansluiting van de voormalige technische hogeschool bij de bestaande delen van de UA Stadscampus. Anderzijds betreft het een architectuurproject voor de implementatie van de Faculteit Ontwerpwetenschappen in de 19e-eeuwse schoolgebouwen en het 16e-eeuws “Knechtjeshuis” (jongensweeshuis).

 

Moderne stadscampus

De site waar de opleiding Projectontwikkeling van de Universiteit Antwerpen onderdak vindt, wordt een moderne stadscampus in het oude stadscentrum. De bestaande gebouwen op de site worden gerenoveerd, gerestaureerd en aangevuld met nieuwe bouwvolumes. De site voorziet o.a. in klaslokalen, ateliers hout- en metaalbewerking, polyvalente werkruimten, tentoonstellingslokalen, etc.

Een grondige historische analyse van de gebouwen en een diepgaande inventarisatie en analyse van de aanwezige materialen liggen aan de basis van het ontwerp waarbij maximaal wordt ingezet op behoud van de waardevolle onderdelen van de historische campusgebouwen.