2DVW Architecten en Duotuin hertekenen Mussensteeg in Elsene

2DVW Architecten (JDWA+RDVA) mag samen met Duotuin De Mussentuin in Elsene een nieuwe invulling geven . Hun voorstel voor de heraanleg van de Mussensteeg aan de Rue Gray gaat over behoud en versterking van de aanwezige sociale dynamiek op deze onstadse plek. 

“Bij het toevoegen van elementen en programma’s is het uitermate belangrijk om zo te werk te gaan, dat het karakter en de sfeer die nu heerst in de steeg niet verloren gaat”, aldus het ontwerpteam. “Dit geldt voor de positie van de oude en nieuwe programmaonderdelen alsook voor de keuze van materialen en beplanting. De bestaande moestuin is de drager van de sfeer en uitstraling in de Mussensteeg en vormt de basis van het ontwerp voor de toekomst van deze on-stadse plek.”

 

Een nieuwe toekomst

Enkele aanstaande ontwikkelingen rond de Mussensteeg vragen om een intelligent plan voor de Mussentuin:

  1. De (nieuwe) Colruyt-site aan de Rue Gray
  2. sanering van de vervuilde grond
  3. de aanleg van een veilige nieuwe entree voor de school aan de tuinzijde
  4. een toegang tot het groendak van de Colruyt
  5. ontwikkeling van een aantal woningen aan de Rue Gray.

 

Interactief ontwerpen

Om de sfeer en potentie van de Mussentuin direct inzichtelijk te maken, is dit ontwerp bewust gepresenteerd als een concreet beeld. “Een uitdagend startpunt voor een inhoudelijke discussie. Het is een heldere definitie van de kernpunten en verbeeldt de kansen en interessante mogelijkheden die in discussie met de gebruikers moeten kristalliseren tot een duurzaam ontwerp op maat”, klinkt het bij het ontwerpteam.

 

Iedereen in de tuin

Juist door te zoeken naar maximalisering van de invloedsfeer van de tuin, vermijden de ontwerpers een verbrokkeling van de tuin. De informele groene sfeer met struiken en bomen die de kwaliteit van de huidige moestuin bepaalt, blijft behouden.

Een nieuw compact woongebouw presenteert zich als een object dat in de tuin staat. Het gebouw staat zowel los van de nieuwe appartementen aan de kant van de Colruyt als van het schoolgebouw.

Op de begane grond verdwijnt het volume zodat de woningen zweven boven de nieuwe tuin. Zo blijft de tuin ook aan de straatkant het beeld bepalen.

De school krijgt een nieuwe entree aan de kant van de tuin.  Alle bestaande en nieuwe elementen zullen onderdeel worden van de nieuwe tuin, een “tuin uit één stuk”.

Deel dit artikel:
Onze partners