A2D nam Oh! Mechelen onder handen

Het stadsbestuur van Mechelen organiseerde in 2009 een ontwerpwedstrijd om het ondernemershuis Oh! onder te brengen in een voormalige ziekenhuisvleugel en een deels geklasseerd kantoorgebouw in het centrum van de stad. Het opzet van het project is kantoorruimte te huur aan te bieden aan beginnende zelfstandigen waarbij onthaal, secretariaat, vergaderzalen, keuken, cafe en buitenruimtes gemeenschappelijk zijn. A2D kwam als winnaar uit de bus en bezorgde Oh! o.a. een grote vergaderruimte en een ruime conferentieruimte die het mogelijk maken lezingen, voordrachten en recepties te organiseren.
Het stadsbestuur van Mechelen organiseerde in 2009 een ontwerpwedstrijd om het ondernemershuis Oh! onder te brengen in een voormalige ziekenhuisvleugel en een deels geklasseerd kantoorgebouw in het centrum van de stad. Het opzet van het project is kantoorruimte te huur aan te bieden aan beginnende zelfstandigen waarbij onthaal, secretariaat, vergaderzalen, keuken, cafe en buitenruimtes gemeenschappelijk zijn. A2D kwam als winnaar uit de bus en bezorgde Oh! o.a. een grote vergaderruimte en een ruime conferentieruimte die het mogelijk maken lezingen, voordrachten en recepties te organiseren.
Het nieuwe ondernemershuis maakt deel uit van een bouwblok met een grote tuin, hetgeen in zijn geheel als ‘media- en ondernemerschapssite’ in Mechelen wordt uitgewerkt. Het Oh! is ondergebracht in de lange ziekenhuisvleugel tussen 2 parallelle straten en op de zolder van het kantoorpand aan de Kanunnik De Deckerstraat. Dit laatste pand werd gelijktijdig met het Oh! door A2D grondig verbouwd en huisvest nu op de andere verdiepingen de opnamestudio’s en kantoren van Motormusic.

De tuin, eigendom van de Stad Mechelen, zal dit najaar volledig heraangelegd worden, eveneens naar een ontwerp van A2D. De historische vliet die tijdens de werken aan het Oh! ontdekt werd, zal worden opengelegd en dit watervlak in de ommuurde, groene tuin zal een rustpunt zijn in de dichtbevolkte stadsbuurt. Door een nieuwe toegang te maken vanuit het Klein Begijnhof naar de tuin zal er een semipubliek wandelpad dwars door de tuin lopen, hetgeen de buurtbewoners letterlijk dichter bij de nieuwe ‘media- en ondernemerschapssite’ zal brengen.


    


Doordachte functionele ingrepen

Het ontwerp van het Oh! behoudt de bestaande structuur van het pand, maar verbreekt het rigide patroon van lange ziekenhuisgangen met aanpalende lokalen door een aantal doordachte structurele ingrepen. Belangrijk hierbij is dat alle ingrepen functioneel zijn, maar door hun vormgeving en materialisatie telkens bijdragen aan het vooropgestelde doel, met name licht, lucht, volumetrie en herkenbaarheid te brengen in de donkere ziekenhuisvleugel.

Zo worden de verdiepingen per twee met elkaar verbonden door de vloerplaat van één lokaal en enkele wanden te slopen. Door de gang plaatselijk te verbreden en als gemeenschappelijke ruimte in te richten ontstaan decompressieruimtes waar het daglicht diep in het gebouw kan doordringen. De extra trap in deze opgewerkte ruimtes verbindt telkens een kleine keuken en een café en optimaliseert de interne circulatie in het gebouw door een alternatief te bieden voor de afgesloten traphal aan het begin van de gang. Zowel de extra circulatie als de open ontspanningsruimtes zorgt er voor dat de kans op synergie tussen de startende zelfstandigen in het gebouw kan toenemen.

Een soortgelijke ingreep werd toegepast bij de vergaderzalen, dewelke zich op elke verdieping bevinden achter een glaswand die daglicht toelaat tot in de gang. Door de glaswand terugliggend te plaatsen en zowel de wand- als de vloerbekleding van de gang door te trekken in de vergaderruimte ontstaat er een visuele verbreding van de smalle gang. Sterker nog, de ruimte wordt niet langer ervaren als een lange, smalle gang met deuren, maar als een groot plateau waarop opeenvolgende volumes staan, als ware het kleurrijke containers. Deze visuele volumetrie creëert een gevoel van ruimte en zorgt voor herkenbaarheid.


Aantrekkelijke werkplek

Het rigide patroon van lange en donkere ziekenhuisgangen met aanpalende lokalen doorbreken en licht, lucht, kleur, volumetrie en herkenbaarheid brengen in de donkere ziekenhuisvleugel was een belangrijke uitdaging. Van het geheel een aantrekkelijke werkplek maken waar jonge mensen graag werken en waar de kans op synergie tussen de startende zelfstandigen kan toenemen.

De functionele ingrepen zoals voorzetwanden om technieken in opbouw te verbergen, dragen bij aan de ruimtelijke ervaring van de plek en brengen kleur en licht in het gebouw.
Halfopen voorzetpanelen verbergen de technieken

Alle technieken werden vernieuwd en omwille van budgettaire beperkingen in opbouw in kabelgoten tegen de bestaande wanden geplaatst. Hieraan werden demonteerbare, halfopen voorzetwanden uit gelakte houten latten of gerekt metaal opgehangen. Ze verbergen de technieken, akoestische wandpanelen en verlichting en omhullen de kantoorruimtes. Door de afwisseling in kleur en materialisatie worden opeenvolgende volumes gecreëerd dewelke het stereotype gangenpatroon doorbreken en herkenbaarheid, licht en kleur brengen in het geheel.

Het duurzaamheidsaspect komt tot uiting in de gevels die langs binnenuit geïsoleerd werden en in de dakisolatie die voorzien werd. De gelijkvloerse verdieping kreeg ook een nieuwe geïsoleerde vloer toebedeeld.

 
Deel dit artikel:
Onze partners