Achtergael herdoopt Lierse kadettenschool tot nieuwe stadswijk

Architecten Achtergael heeft iets met het leger. In Antwerpen en Oostende stond het bureau eerder al in voor de renovatie en vernieuwing van oude militaire hospitalen, in Lier is nu de herbestemming van de oude Kadettenschool volop in uitvoering. De voormalige militaire kazerne van de Dungelhoeffsite wordt er een nieuwe stadswijk met een stadskantoor, woningen en een lokaal voor sportverenigingen.
Architecten Achtergael heeft iets met het leger. In Antwerpen en Oostende stond het bureau eerder al in voor de renovatie en vernieuwing van oude militaire hospitalen, in Lier is nu de herbestemming van de oude Kadettenschool volop in uitvoering. De voormalige militaire kazerne van de Dungelhoeffsite wordt er een nieuwe stadswijk met een stadskantoor, woningen en een lokaal voor sportverenigingen.In 1996 verliet de Koninklijke Kadettenschool de Dungelhoeffkazerne aan de Baron Opsomerlaan in Lier. Het stadsbestuur kocht de site twee jaar aan als nieuwe locatie voor een stadsontwikkelingsproject met een nieuwe woningen, een stadskantoor, een nieuw zwembad, het OCMW en een politiecommissariaat. In 2010 won Architecten Achtergael vervolgens de wedstrijd voor het ontwerp van een masterplan waarin onder meer een residentieel, publiek en kantoorgebouw moesten worden geïntegreerd. Achtergael ging hiervoor een uitgebreide samenwerking aan met Met Zicht Op Zee Architecten en Ontwerpers, Collectief Noord en Raum Architecten voor het ontwerp van de architectuur. Atelier van Lieshout werd betrokken voor kunst, Landinzicht Landschapsarchitecten stond in voor het ontwerp van het landschap, Arcadis voerde de studies naar stabiliteit en technieken uit en ook Stéphane Beel werkte opnieuw samen met Lieven Achtergael.


Masterplan voor de ontwikkeling van het buurtpark

De herbestemming van de Dungelhoeffsite tot een kwalitatieve hedendaagse woon- en werkomgeving wil volgens Achtergael, niet alleen door zijn strategische locatie tussen de vesten en de latere uitbreidingsmogelijkheden van de stad, maar eveneens door het grote aantal intrinsieke kwaliteiten en opportuniteiten, ‘een voorbeeldproject zijn als een vooruitstrevend en duurzaam stadsvernieuwingsproject’. Qua schaal en programma heeft het project immers veel in zich om een cruciale rol te vervullen als nieuw stadscentrum voor de stad Lier. Het heeft de ambitie een afgewogen mix van functies te huisvesten, zodat het een aangename plek wordt om te wonen, te werken en te recreëren.

De aanwezigheid van het bestaande erfgoed, gecombineerd met het programma van stedelijke diensten, maakt de site geen tegenhanger of concurrent van het bestaande historische centrum van Lier, integendeel: het vormt er een waardige aanvulling op. Meer nog dan een stedelijke pool te worden, draagt de site door zijn historische achtergrond als militaire omsloten enclave de kwaliteit in zich een omsloten, geborgen en aangename stedelijke verblijfsruimte te definiëren. Naast het bestaande erfgoed, als de Dungelhoeffkazerne en kazernewand langsheen de site speelt de ontwikkeling van de open ruimte hierin een cruciale rol.

Deelproject Stadskantoor

Het stadskantoor vormt de eerste fase van de integrale PPS-ontwikkeling van de Dungelhoeffsite. De herbestemming van de voormalige Dungelhoeffkazerne moet als katalysator gaan werken voor de ontwikkeling van het volledige nieuwe stadsdeel dat een belangrijke schakel vormt voor toekomstige ontwikkelingen van de stad Lier. Samen met het stadskantoor wordt daarbij ook het Sociaal Huis ontwikkeld, waarvoor eerder al een prijsvraag werd uitgeschreven. Het Sociaal Huis wordt echter wel gelijktijdig uitgevoerd. Omdat beide diensten in een latere fase bovendien als één publieke dienstverlening voor de burger zullen werken, organiseerde het ontwerpteam ze beide rond één gemeenschappelijke onthaalfunctie, die als infopunt voor de hele site zal fungeren, en gehuisvest wordt in het nieuwe stadskantoor.Samen met het reeds uitgevoerde politiegebouw worden deze functies de kern van het nieuwe administratieve centrum op de Dungelhoeffsite. Om alle bezoekers comfortabel te kunnen ontvangen op de site wordt verder ook een ondergrondse publieksparking, onder het Paradeplein, uitgevoerd met een capaciteit van 260 parkeerplaatsen.

    Deelproject Kopgebouw

De vierde gevel rond het Paradeplein wordt tot slot gedefinieerd door het kopgebouw, dat appartementen bevat. Dit deelproject bevindt zich momenteel echter nog in bouwaanvraag, net als een nieuwbouwpaviljoen op de site voor een lokale sportvereniging, een duikclub en een petanque-vereniging.
Beelden en visualisaties: Architecten Achtergael.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners