Areal ontwerpt zorgcampus Mayerhof in Mortsel

Binnenkort starten de bouwwerken aan de nieuwe zorgcampus van Mortsel. Het ontwerp komt van architectenbureau Areal dat op de proppen kwam met een hedendaags concept waarbinnen verschillende vormen van zorg in één geheel geïntegreerd werden.

Binnen een sterk vergrijzende samenleving wordt de ontwikkeling van nieuwe woon- en zorgcentra een steeds vaker voorkomende architectuuropgave. De laatste jaren duiken er ook gaandeweg enkele opmerkelijk architectuurontwerpen op die deze problematiek trachten te vertalen naar een hoogstaande architecturale ontwerpopvatting.  Zo zocht ook het architectenbureau Areal uit het Antwerpse Hove naar een opvallend en hedendaags concept voor de nieuwe Zorgcampus Mayerhof te Mortsel.

Render van de nieuwe Zorgcampus Mayerhof te Mortsel, 2010, Areal architecten

 

Een rust- en verzorgingstehuis en assistentiewoningen

Het project Mayerhof omvat de nieuwbouw van een rust- en verzorgingstehuis met 140 bedden en 8 bedden kortverblijf ter vervanging van het bestaande verouderde rust- en verzorgingstehuis en daarnaast de nieuwbouw van 40 assistentiewoningen op dezelfde site.
De assistentiewoningen worden opgevat als het verderzetten en naar binnen plooien van de korrel van de omliggende woningen en zijn opgedeeld in kleinere 3-laagse woonvolumes.  Het rusthuis zelf daarentegen vormt een meer op zichzelf gekeerd volume in lusvorm waarbij de twee binnentuinen met elk hun eigenheid zich naar boven toe verbreden om het gebouw te ontluchten.

Render met zicht op de binnenpatio van de nieuwe Zorgcampus Mayerhof te Mortsel, 2010, Areal architecten

 

Een intense relatie met het omringende groen

Volgens architect Thomas Cols bestond de belangrijkste uitdaging voor dit project erin om binnen de contouren van de beschikbare ruimte en rekening houdend met het noodzakelijke behoud van het huidige rusthuis tijdens de werken een kwalitatief project te ontwerpen waarbij een subtiele gradiënt ontstaat in zorg enerzijds en in publiek-private ruimte anderzijds.  “Immers elke vorm van zorg heeft zijn eigen noden en aangepaste omgeving.  Het scheppen van de juiste randvoorwaarden en het vormgeven van de raakvlakken was dan ook een bijzonder aandachtspunt”.

De grootste troeven van deze zorgcampus zijn volgens hem dat de site als geheel is ontworpen én dat ze een zorgcampus vormt waarbinnen zorg in zijn verschillende vormen aanwezig is.  Hij stelt dat “door de vormgeving van de gebouwen en hun inplanting een natuurlijke overgang ontstaat van publiek naar privaat en een heldere leesbaarheid van elke woonvorm”.  Daarnaast bieden de nauwe relatie met de tuin en de verschillende aansluitende terrassen en groendaken de bewoners op elke plek een intense en natuurlijke ervaring.

Render van de terrassen van de nieuwe Zorgcampus Mayerhof te Mortsel, 2010, Areal architecten

 


Materialiteit en duurzaamheid


Door een structuur met dragende wanden in kalkzandsteen te voorzien kan de bouwtijd ingekort worden en kan bovendien de gevel niet-dragend uitgevoerd worden.  Deze gevel is dan ook als houtskeletgevel vormgegeven wat een goede luchtdichtheid en hoge isolatiewaarde mogelijk maakt.  Als gevelbekleding is bovendien geopteerd voor een combinatie van elementen in gecoat staal en natuurhout.

In nauw overleg met het studiebureau technieken en EPB en met de bouwheer werd een gebouw ontworpen met een bijzonder gunstig E-peil (E60).  Mede dankzij de toepassing van warmtekrachtkoppeling, een zonneboiler voor het sanitair warm water, een luchtdichte bouwwijze met een sterk geïsoleerde lichte gevel in houtskeletbouw, een gestuurde zonnewering en een draagstructuur in kalkzandsteen wordt een ecologisch verantwoord en duurzaam gebouw gerealiseerd.

Technische fiche:

Ligging project:      Fredericusstraat 89, 2640 Mortsel
Opdrachtgever:      vzw Sint-Carolus Mayerhof
Ontwerpers:           areal architecten maatschap
Studiebureaus: 
      stabiliteit   ABT België nv
      technieken en EPB VK Engineering
Hoofdaannemer:    nog niet bekend
Start bouwwerken:   einde 2010
Einde bouwwerken:   einde 2012
Investeringsbedrag:   ongeveer 17 miljoen euro


Tekst: hP

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners