B-architecten, MADE Architects, Friday Office en kollektif ladscape bundelen krachten voor herontwikkeling oude Bekaertsite

B-architecten heeft in samenwerking met MADE Architects, Friday Office en kollektif landscape de ontwerpwedstrijd voor fase 1 van de herontwikkeling van de oude Bekaertsite in Hemiksen gewonnen. De oude industriële site krijgt een nieuwe bestemming onder de naam ‘Park Aan De Stroom’, een woonlandschap aan de Schelde in een groene parkomgeving.

In 2020 kochten de drie projectontwikkelaars Compagnie Het Zoute, Novus en Odebrecht de terreinen van de oude Bekaertsite in Hemiksem op. Het doel werd om de ontoegankelijke en verharde site te laten saneren en om te bouwen tot een groene duurzame woonwijk aan de Schelde. Met circa 625 wooneenheden en een publiek toegankelijk landschapspark van acht hectare vormt Park Aan De Stroom de verbinding tussen het centrum van Hemiksem en de Scheldeboorden. Het winnend ontwerp kwam van B-Architecten samen met MADE Architects, Friday Office en kollektif landscape.

 

Historisch en industrieel kader

Het Park Aan De Stroom zal lokaal verankerd en duurzaam geïntegreerd zijn. De architecten hielden bij het ontwerp de geschiedenis van kleiontginning, baksteennijverheid en staaldraadproductie voor ogen. Daarnaast hielden ze rekening met het landschap, de relatie tot het dorpsweefsel van Hemiksem en de ligging aan de Schelde.

Binnen het historisch en industrieel kader krijgt elke woning een eigen tuin met een geïntegreerde fietsenberging. Daarnaast beschikt elke bewoner over een extra, groene buitenruimte. De materialen werden geselecteerd met het oog op het industriële verleden. De typische rode bakstenen, de statige rasterstructuren en de keramische elementen verwijzen naar de voormalige Gilliot-fabriek.

 

Duurzaam langs de schelde

Door het parkeren op één locatie per bouwblok te clusteren, is de nieuwbouw ondergeschikt aan het landschap en staat groene ruimte voorop. Samen met de geplande inrichting van de Scheldeoevers ontstaat zo een ecologische verbinding met de overige groengebieden langs de Schelde, waaronder het Abdijpark.

Het ontwerp neemt enkele duurzame mogelijkheden mee in het project. Zo wordt er ingespeeld op de mobiliteit (het faciliteren van multimodale verplaatsingen, voorrang geven aan voetgangers en fietsinclusief bouwen), het waterbeheer (optimaal gebruik van hemelwater en grijswaterrecuperatie), hernieuwbare energie (lokaal warmtenet en buurtbatterij), circulaire oplossingen (toekomstgerichte structuren en uitbreidingsmogelijkheden in CLT)en biodiversiteit (toepassing van inheemse soorten en extensief groenbeheer).

Deel dit artikel:
Onze partners