BBA 2023 / Sustainability: Gummarushof (DENC-STUDIO)

Op de hoek van de Kerkhoflei en de Vrouwvlietstraat in Mechelen toverde DENC-STUDIO een schoolcomplex uit 1926, inclusief art-deco kerk en pastorij, om tot een cohousingproject. Het project, in opdracht van Burgerlijke Maatschap Gummaar, omvat 23 units voor zowel gezinnen, alleenstaanden als koppels zonder kinderen. Bureau Bouwtechniek werd aangesteld als studiebureau.

Vlaanderen kent geen echte collectieve bouw- en wooncultuur. Het gezamenlijk gebruik van ruimte en voorzieningen wordt nog maar sporadisch toegepast in de praktijk. Het bisdom, eigenaar van de Sint-Gummaruskerk annex school, vond een sociaal geïnspireerde herbestemming belangrijker dan een snelle verkoop. DENC-STUDIO vormde het bestaande gebouw om.

Het Gummarushof staat symbool voor een plek waar je op een sociaal geëngageerde en ecologisch duurzame manier kan samenwonen. De site met een oppervlakte van 4.860 m2 omhelst een aaneenschakeling van verscheiden bouwentiteiten, gebouwd tussen 1925 en 1965. Elk voormalig klaslokaal werd omgebouwd tot een woongelegenheid. De toonzaal werd opgesplitst en verhoogd met een nieuwbouw. In totaal tel je nu 23 private units, resulterend in een dichtheid van 48 hectare per woning. Elke woning kreeg een groendak en ook de voorzetstructuur werd ingegroend.Open gemeenschap

DENC-STUDIO transformeerde het ‘Oud Nonnetjeshuis’ tot een gemeenschapshuis met eetplaats dat kan dienen voor feestjes en bijeenkomsten. Daarnaast bevat het gebouw ook een bibliotheek, een hobbykamer, een muziekruimte, een speelkamer en een wassalon met gedeelde machines. De bewoners gebruiken de kerk niet enkel als polyvalente ruimte, maar stellen deze ook open voor derden. De focus ligt binnen dit project op activiteiten die de sociale cohesie tussen de bewoners, de buurt en de stad Mechelen stimuleren.

Het verharde binnengebied met een oppervlakte van 2.500 m2 kreeg een nieuwe uitrusting, een collectieve tuin met fietsenstalling, zwemvijver, moestuin, speelruimte en enkele rustige verpozingsplekken. Deze groene oase bewerkstelligt meer biodiversiteit, waterinfiltratie, gezonde lucht en een betere levenskwaliteit. De architect verbindt met het ontwerp de omliggende gebieden en organisaties met elkaar.

 

BEN-etiket

Op het vlak van duurzaamheid streeft DENC-STUDIO naar een BEN-etiket. De nieuwe footprint is kleiner dan het bestaande. De architect verwijderde de betondallen van de voormalige speelplaats en sloopte het sanitair complex. Het studiebureau Witteveen+Bos stelde een waterinfiltratieplan op. De grondwaterstand en de waterdoorlaatbaarheid van de bodem werden gemeten met peilbuizen. Er werden verbeteringen toegepast onder de vorm van landschappelijke glooiingen en wadi’s. Een collectief BEO-veld zorgt voor na-verwarming en de productie van sanitair warm water. DENC-STUDIO plaatste drie regenwaterputten met een gezamenlijke capaciteit van 60.000 liter dat hergebruikt wordt in de tuin, het gemeenschappelijk sanitair en het wassalon.

Deel dit artikel:
Onze partners