Belgian Building Awards 2024 | Pioneer Award: Miss Myagi

Tijdens de recente Belgian Building Awards, georganiseerd door Palindroom voor BATIBOUW, werd het Leuvense bureau Miss Miyagi gehuldigd als onbetwiste pionier in de herbestemming van gebouwen. Michiel Van Balen, Toon Manders, en Karel Van den Eynde, de drijvende krachten achter Miss Miyagi, ontvingen de prestigieuze Pioneer Award als erkenning voor hun innovatieve benadering en de positieve maatschappelijke impact van hun projecten.

Miss Miyagi heeft zich ontwikkeld als een vooruitstrevende projectontwikkelaar met een duidelijke missie: het creëren van ruimtes die niet alleen commercieel rendabel zijn, maar vooral bijdragen aan het maatschappelijk welzijn. Met een indrukwekkend portfolio dat varieert van De Hoorn in Leuven tot de centrale van Langerbrugge in Gent, bewijst Miss Miyagi dat voor hen geen project te complex is als het gaat om herbestemming.

 

Maatschappelijke impact

In een tijd waarin de beschikbare ruimte schaarser wordt en de bouwnormen strenger, kiest Miss Miyagi bewust voor projecten die een positieve impact hebben op de gemeenschap. Door zich te specialiseren in de herbestemming van bijzondere panden, biedt Miss Miyagi ondersteuning aan een breed scala van partijen, van zorginstellingen tot creatieve ondernemers, en benadert elk project met oog voor het unieke karakter van het gebouw en de behoeften van de gebruikers.

 

Betekenisvol vastgoed

In reactie op het winnen van de Pioneer Award, benadrukt Miss Miyagi het belang van hun aanpak: “Deze erkenning onderstreept het belang van circulariteit, hergebruik, en herbestemming in onze projecten. We zien geld niet als een doel, maar als een middel om betekenisvolle vastgoedprojecten te realiseren die bijdragen aan een duurzamere en inclusievere samenleving. Het is een eer om in het rijtje van winnaars te staan die allen een significante bijdrage hebben geleverd aan de architectuur en de maatschappij.

 

Pioneer Award

De Pioneer Award erkent individuen of organisaties die een pioniersrol hebben gespeeld in het bevorderen van architecturale kwaliteit of het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Miss Miyagi voegt zich nu bij een illustere lijst van voorgaande winnaars zoals Architecture Workroom Brussels, BC Materials, RE-ST, en Vlaanderen Circulair, dankzij hun vermogen om conventionele grenzen te doorbreken en anderen te inspireren hun voorbeeld te volgen.

Deel dit artikel:
Onze partners