BIM ontzorgt de architect

Mathieu Gijbels heeft het platform Bouwen met BIM gelanceerd. Op deze webstek verzamelt de aannemer al zijn kennis omtrent BIM. Tips & tricks, do's & dont's, u vindt het er allemaal terug. Zo staat er te lezen dat een volledig geïntegreerde implementatie van BIM als samenwerkings- en communicatiemodel zal leiden tot minder zorgen voor alle partijen. "Ook voor u als architect zal het belangrijke voordelen opleveren", klinkt het.

Voordat de complete implementatie een feit is, moeten er eerst wel nog enkele hindernissen overwonnen worden. Elke verandering brengt weerstand mee en dat is in de bouwwereld niet anders. Daar zijn we als Voordenkers van overtuigd. Overschakelen van de klassieke bouwmethode naar het samenwerkingsmodel in 3D vergt een relatief grote inspanning van alle partners. Maar die investering zal zich sowieso terugbetalen...

 

Voordelen voor de architect

BIM optimaal integreren als samenwerkings- en communicatiemodel? Dat levert heel wat voordelen op voor alle betrokken partijen, niet in het minst voor u als architect:

  • Maak 3D-modellen en win pitches op een overtuigende manier. Met heldere 3D-renderings van een nieuw gebouw en virtuele wandelingen trek uw potentiële klanten sneller over de streep. 
  • Die 3D-renderings maakt u dankzij de BIM-programma’s zelf. U hoeft ze dus niet uit te besteden, als dat niet snel en voordelig is.
  • Profiteer van een hoge automatiseringsgraad en vermijd dubbel werk. Een aanpassing op 1 niveau in een BIM-project zorgt immers voor een kettingreactie. De parameters en informatie worden op alle niveaus meteen gesynchroniseerd. Zo wordt het aanpassingswerk tot een minimum herleid, net zoals de kans op fouten.
  • BIM verzekert een hoge mate van voorspelbaarheid in het proces. Het kenniszwaartepunt van de bouwoefening wordt naar voren geschoven, waardoor conflicten sneller aan het licht komen. Zo kunnen ze aangepakt worden, nog voordat de effectieve bouwfase start. Die voorspelbaarheid heeft een positieve invloed op de timing en het budget. Kosten kunnen nauwkeuriger berekend worden en timings strakker geregisseerd. Dit leidt uiteindelijk tot een vlotter totaalproces en een gedaalde faalkost, waardoor het klantenvertrouwen stijgt. 
  • In een BIM-project zijn de nieuwste data altijd en overal toegankelijk in de cloud. BIM staat dus eigenlijk ook voor Bouw Informatie Management. Het model verzamelt en genereert steeds onmiddellijk de nieuwste data en informatie en maakt die direct toegankelijk en raadpleegbaar voor alle betrokken partijen.

 

Nadelen voor de architect

BIM staat - zeker in België - nog in de steigers. Bij Mathieu Gijbels zijn we ervan overtuigd dat het gaat om een disruptieve technologie die de bestaande principes binnen de bouwwereld zal omverwerpen. Als Voordenkers houden we van veranderingen die leiden tot een positiever eindresultaat. Toch is BIM vandaag nog niet de standaard. Dat betekent dat we, samen met iedereen die ons voorbeeld wil volgen, geconfronteerd worden met de wet van de remmende voorsprong. Als BIM’er moet u hiermee rekening houden:

  • De software- en hardwarepakketten die de ruggengraat vormen van BIM zijn duur en complex. Het vergt dus een financiële investering én de inzet van menselijk kapitaal om er vlot mee te leren werken.
  • Bovendien bestaat er nog geen uniforme BIM-taal. Hierdoor verloopt de synchronisatie tussen de verschillende pakketten die vandaag op de markt zijn zeker niet altijd vlekkeloos. Er wordt wel volop gewerkt aan een standaardprotocol in een Europees kader dat foutloze communicatie tussen de pakketten onderling mogelijk maakt.
  • Ik BIM, u BIM't, wij BIM'men. Maar helaas BIM't niet iedereen. Dat kan mogelijke (vertrouwde) partners doen afhaken, maar zeker ook nieuwe partners opleveren. De voordelen van BIM wegen zo zwaar door voor Mathieu Gijbels dat we dit samenwerkingsmodel ook in de toekomst naar voren zullen blijven schuiven.
Deel dit artikel:
Onze partners