Bouw nieuwe gevangenis Antwerpen met eerstesteenlegging eindelijk officieel van start (Hortus Conclusus)

Op de Blue Gate-site in Antwerpen vond de officiële eerstesteenlegging plaats van de nieuwe gevangenis, in aanwezigheid van onder meer de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen en de minister van Justitie. De bouw van deze gevangenis is een nieuwe mijlpaal in de uitvoering van het Masterplan Detentie en Internering in humane omstandigheden en zal de verouderde gevangenis in de Begijnenstraat vervangen. Het dossier heeft heel wat moeilijkheden en vertraging opgelopen, maar nu is de bouw eindelijk volop bezig. De gloednieuwe en moderne gevangenis moet er staan tegen 2026 en wordt gerealiseerd door het consortium Hortus Conclusus, bestaande uit Jan De Nul NV en EEG Group, in samenwerking met Ingenium, Hootsmans architectenbureau BV, Bureau Bas Smets, ARCH & TECO Architecture and Planning CVBA en Envisan NV.

De nieuwe gevangenis in Antwerpen is aangepast aan het hedendaags detentiebeleid met als doel het leven in de gevangenis zo dicht mogelijk te houden bij de ‘normaliteit’ van de buitenwereld. Het ontwerp neemt de vorm en schaal aan van een stad met gebouwen, pleinen en straten, doch zonder de menselijke schaal uit het oog te verliezen.

 

Mensgericht concept

De buitenruimte en het landschap zijn hierbij ook een essentieel aspect. Zo bevinden de cellulaire gebouwen zich op een verhoogd maaiveld en zijn deze omringd door populieren waardoor de gevangenismuur ook minder prominent aanwezig is. Deze vorm van humane detentie richt zich enerzijds op een succesvolle herintegratie bij het verlaten van de gevangenis en anderzijds op een moderne werkomgeving voor de medewerkers in de gevangenis.

Er wordt bij de bouw sterk ingezet op het prefabriceren van allerlei bouwelementen (zoals wanden en vloeren, maar ook technieken), wat resulteert in een efficiënter proces en snellere oplevering van het project. Eveneens sluit het project aan op het lokale warmtenet. De gevangenis zal plaats bieden aan 440 gedetineerden, opgesplitst in: één entiteit voor 330 mannen, één entiteit voor 66 vrouwen en één entiteit met een medisch centrum en een afdeling zorgbehoevenden voor 44 personen. Elke entiteit bestaat uit leefeenheden van 22 gedetineerden.

 

DBFM-overeenkomst

De Regie der Gebouwen is bouwheer van het gevangeniscomplex en het consortium Hortus Conclusus realiseert het met een publiek-private DBFM-overeenkomst, waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance and Maintain. Het consortium staat dus in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en gedurende 25 jaar het onderhoud van de gevangenis.

Deze contractvorm werd eerder al toegepast bij de realisatie van nieuwe gevangenissen (Haren, Dendermonde, Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne). De federale staat betaalt het consortium een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding en op het einde van het contract (na 25 jaar), neemt ze de gevangenis over. Behalve het onderhoud levert de private partner ook enkele facilitaire diensten aan de FOD Justitie.

 

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid en innovatie zijn van groot belang bij de realisatie van dit project. Hiervoor zijn tal van acties voorzien, waaronder: functioneel en compact bouwen, het beperken van de verbruiken door de keuze van de toestellen en een doorgedreven energiebeheer tijdens exploitatie, het hergebruiken van regenwater en grijswater, het maximale gebruik van natuurlijk daglicht, de toevoeging van groenzones en groendaken, alsook een landschappelijk doordachte infiltratie en buffering door onder meer een ringgracht en wadi’s en de aansluiting op het warmtenet van de Blue Gate-site. Daardoor kan de gevangenis gebruik maken van restwarmte van andere gebruikers. Waar geen groendak voorzien is, worden zonnepanelen geplaatst. Met deze inspanningen engageert het consortium zich om met deze gevangenis een BREEAM-score (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ‘Excellent’ te behalen.

Het consortium van Jan De Nul Group en EEG Group, dat de volledige DBFM-opdracht voor de nieuwe gevangenis van Antwerpen zal uitvoeren, heet niet voor niets Hortus Conclusus. Dat is immers Latijn voor omsloten tuin. Centraal in het ontwerp en uitvoering van de opdracht staat het welbevinden van de mens, als bewoner of als medewerker. De omsloten tuin creëert een veilige en beveiligde omgeving, die toch open en vrij aanvoelt.

Bron: Regie der Gebouwen
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners