Gevangenisdorp Haren: een penitentiaire instelling met bijzondere akoestische eisen

Met het gevangenisdorp van Haren is het bouwteam, met onder andere architectenbureaus EGM & B2Ai, studiebureau Macobo-Stabo en THV Cafasso (aannemers Denys & FCC Construccion), erin geslaagd een penitentiaire instelling met humane vormgeving te creëren. Detentie dient namelijk in relatie te staan met normalisatie, rehabilitatie en integratie, rekening houdend met de vereiste veiligheidsvoorschriften. Maar er waren ook een pak technische uitdagingen. Zo stelde het BREEAM Bespoke programma qua akoestiek vergelijkbare hoge eisen als in healthcare projecten.

Macobo-Stabo stond in voor de akoestische studies tijdens de uitvoeringsfase. De focus van hun werk lag op het vermijden van overdreven lawaai dat het onveiligheidsgevoel van zowel personeel als de 1.190 gedetineerden vergroot. Concreet gaat het over het verminderen van lawaaivoortplanting, de klop- en stootgeluiden doorheen de betonnen structuur, en ook het zoeken naar vandaalbestendige geluidsabsorberende afwerkingen, het inrichten van specifieke ruimtes zoals rechtszalen, prikkelarme kamers en isoleercellen en de meer gangbare wonen-leren-werken ruimtes zoals klaslokalen, ateliers, leefruimtes en cellen.

Een bijkomende grote uitdaging voor het akoestisch comfort in het gevangenisproject van Haren was het vermijden van lawaaioverlast door de vliegtuigbewegingen van de naastliggende nationale luchthaven van Zaventem”, vertelt Laurens Boeckx, COO & Teamleader Akoestiek bij Macobo-Stabo. De specificaties en de uitvoeringsdetails voor het maatwerk schrijnwerk werden door onsite metingen en een doorgedreven rekenmodel voor de geluidwering van de gevel op punt gezet. De geluidsisolatie van dit schrijnwerk, de onderlinge aansluiting van de prefab gefabriceerde betonnen cellen en de zeer specifieke celdeuren werd steeds via proefopstellingen doorgemeten en de uitvoeringsdetails werden verder op punt gesteld.

De akoestische controlemetingen in het Harense gevangenisdorp waren voor de akoestische experten van Macobo-Stabo nog nét dat tikkeltje spannender als bij andere projecten. “Jezelf een weg banen doorheen de verschillende veiligheidscorridors is al een unieke beleving op zich, maar opletten dat je niet per ongeluk  in de cellen van de gedetineerden opgesloten wordt tijdens de verschillende testmomenten maakt het wel een heel bijzondere ervaring”, aldus nog Projectingenieur Akoestiek Heidi Ruiz Villamil.

Bron: Macobo-Stabo
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners