Brandveiligheid van gevels: houd rekening met de nieuwe regelgeving

Vanaf 1 juli 2022 gaat in België de nieuwe regelgeving in verband met brandveiligheid van gevels van kracht. De huidige brandregelgeving had enkel voorwaarden voor de totale opbouw (end use) van de gevel. De nieuwe regelgeving die binnenkort in werking treedt, is strenger en stelt ook nieuwe voorwaarden voor de wezenlijke gevelonderdelen, zoals de isolatie. Zo wil deze nieuwe regelgeving mogelijke brandvoortplanting via het gevelsysteem vermijden.

De nieuwe eisen voor brandveiligheid zijn opgesteld volgens de hoogte van een gebouw en volgens de aan- of afwezigheid van een onbrandbare laag in de opbouw. Ook de toepassing speelt hierbij een rol.

Recticel overloopt de impact van de gewijzigde regelgeving op zijn diverse productgamma.

Spouwmuren

Houd er rekening mee dat het buitenste gevelblad moet voldoen aan EI15 of EI30 (afhankelijk van de hoogte van het gebouw) en dat de dagkanten correct moeten zijn afgewerkt.

Voor eengezinswoningen verandert er niets. Hier pas je Eurowall®D 0,022 W/mK) of Eurowall® Xentro®D 0,019 W/mK) toe in de spouw. Eurowall® heeft als brandklasse Euroclass F; voor Eurowall® Xentro® is dit niet bepaald (NPD).

Alle andere zorg- en utiliteitsgebouwen, zoals zorginstellingen, appartementen en kantoren moeten voldoen aan de nieuwe brandeisen. Hier gelden regels naargelang de hoogte:

  • Lage gebouwen (< 10 m)

Minimale prestatie van de gevelbekleding (in toepassing): brandreactieklasse D‑s3,d1 of brandreactieklasse C-s3,d1 bij niet-zelfredzame bewoners.

Als het buitenste gevelblad volledig beschermd is (EI15) kan je Eurowall®D 0,022 W/mK) of Eurowall® Xentro®D 0,019 W/mK) blijven inzetten. Als het buitenste gevelblad niet beantwoordt aan EI15 kan je Eurowall® E (λD 0,022 W/mK) inzetten.

  • Middelhoge gebouwen (van 10 tot 25 m)

Minimale prestatie van de gevelbekleding (in toepassing): brandreactieklasse B‑s3,d1.

Als de spouwconstructie volledig beschermd is (EI15) kan je Eurowall® E (λD 0,022 W/mK), inzetten.

Als de spouwconstructie niet beantwoordt aan EI15 kan je eveneens Eurowall® E (λD 0,022 W/mK) inzetten, op voorwaarde dat je dit doet in een typeoplossing (met brandbarrière, zie ook bepalingen vastgelegd in de wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’). Ook hier heb je een 'end use'-rapport nodig voor het volledige gevelsysteem.

  • Hoge gebouwen (vanaf 25 m)

Minimale prestatie van de gevelbekleding (in toepassing): brandreactieklasse A2‑s3,d0.
Hierbij dien je onbrandbare materialen te gebruiken.

De PIR-isolatieproducten van Recticel worden niet ingezet voor hoge gebouwen vanaf 25 m.

Geventileerd gevelsysteem (bv. Isofinish®)

Powerwall® D 0,022 W/mK), met aan beide zijden gewafeld aluminium, blijft de oplossing voor een geventileerd gevelsysteem (bv. Isofinish®). Powerwall® heeft brandklasse Euroclass D-s2,d0 (product) en Euroclass B-s1,d0 ('end use' bij een aantal Equitone en Cedral systemen, de classificatierapporten van Equitone en Cedral zijn beschikbaar op aanvraag)

Opgelet: Powerwall® buitengevelisolatie kan je enkel toepassen voor lage (< 10 m) en middelhoge (van 10 to 25 m) gebouwen. In het geval van middelhoge gebouwen moet je opteren voor een typeoplossing (met brandbarrière, zie ook bepalingen vastgelegd in de wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’). Uiteraard heb je hier een 'end use'-rapport nodig voor het volledige gevelsysteem.

Je kan er ook voor kiezen om de volledige gevelopbouw aan een grootschalige test te onderwerpen volgens vastgelegde testnormen.

Samenvatting

Spouwmuren

Houd er rekening mee dat het buitenste gevelblad moet voldoen aan EI15 of EI30 (afhankelijk van de hoogte van het gebouw) en dat de dagkanten correct moeten zijn afgewerkt.

Product

Lambda
W/mK

Brandklasse (product as such)

Brandklasse
(end use)

Lage gebouwen

(<10m)

Middelhoge gebouwen

(10-25m)

Eurowall®

0,022

F

B-s2, d0
(ISIB-rapport)

   

Eurowall® Xentro®

0,019

NPD

-

   

Eurowall® E

0,022

E

-

   

 

De PIR-isolatieproducten van Recticel worden niet ingezet voor hoge gebouwen vanaf 25 m.

Geventileerd gevelsysteem (bv. Isofinish®)

 

Product

Lambda
W/mK

Brandklasse
(product as
such)

Brandklasse
(end use)

Lage gebouwen

(<10m)

Middelhoge
gebouwen

(10-25m)

Powerwall®

0,022

D-s2, d0

B-s1, d0 (Equitone en Cedral)

 

Typeoplossing

 


De PIR-isolatieproducten van Recticel worden niet ingezet voor hoge gebouwen vanaf 25 m.

Algemeen geldt ook dat industriële gebouwen, gebouwen met een maximum van 2 verdiepingen en met een oppervlakte ≤ 100 m² en specifieke ‘gebouwen’ (bv. silo’s, een watertoren…) niet moeten voldoen aan de nieuwe brandregelgeving.

Deze uitzondering geldt ook voor de renovatie van bestaande gebouwen, al zal een grote renovatie uiteraard wel moeten gekeurd worden door de brandweer.

Bron: Recticel

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage