Buildwise lanceert nieuwe versie van app BETON op basis van herwerkte norm

In de zomer van 2022 heeft het Bureau voor Normalisatie een nieuwe versie van de norm NBN B 15-001, de nationale Belgische aanvulling bij de Europese norm NBN EN 206, gepubliceerd. Tegelijk werd ook het toepassingsreglement TRA 550 voor de BENOR-certificatie van stortklaar beton herzien. Deze herzieningen brengen enkele veranderingen teweeg die een rechtstreekse impact hebben op de aannemer, meer bepaald wat betreft de consistentie van het beton en het behoud ervan in de tijd. Daarom heeft Buildwise ook zijn app BETON herwerkt. De nieuwe versie 1.1 houdt rekening met alle wijzigingen van de aangepaste NBN B15-001. Bovendien is de applicatie nu ook beschikbaar op smartphones, zowel via Android als iOS. De app BETON blijft helemaal gratis.

De consistentie van vers beton bepaalt zijn verwerkbaarheid en heeft dus een belangrijke invloed op zijn uitvoeringsgemak en verdichting. Deze eigenschap wordt al vele jaren gespecificeerd door een consistentieklasse (doorgaans de zetmaat). De keuze van de klasse hangt onder meer af van het te storten element en de verdichtingswijze. Deze keuze is echter niet altijd gemakkelijk te maken. Daarom biedt Buildwise de BETON-tool aan, die de gebruiker in staat stelt om eenvoudig de gegevens te bepalen die bij de betonbestelling gepreciseerd moeten worden.

Uit de praktijk is echter gebleken dat deze consistentieklassen hun beperkingen hebben. Zo beantwoorden ze niet altijd aan de behoeften van de aannemer op de werf. De nieuwe versie van de norm NBN B 15-001 voorziet een andere mogelijkheid, waarbij de consistentie voorgeschreven wordt door een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat volgens de beoogde toepassing (balk, vloerplaat, ...). Om de betoneigenschappen te behouden en een vlotte uitvoering en verdichting toe te laten, is het essentieel dat het beton zo snel mogelijk na zijn menging gestort wordt. Zeker bij complexere projecten is dat niet altijd evident. Op basis van de nieuwe versie van de NBN B 15-001 vermeldt het toepassingsreglement TRA 550 voor de BENOR-certificatie van stortklaar beton voortaan de tijd van behoud van de consistentie van het beton.

 

Versie 1.1 van BETON-applicatie voor de specificatie van beton

De app BETON werd ontwikkeld om de correcte specificatie van beton volgens NBN EN 206 en NBN B15-001 mogelijk te maken. Deze toepassing biedt een eenvoudige en praktische oplossing om de specificaties correct te bepalen door eenvoudigweg een reeks vragen op de bouwplaats te beantwoorden (type element, type omgeving, wijze van storten van het beton, enz.). De toepassing levert vervolgens alle gegevens die in het bestek en bij de bestelling moeten worden vermeld: milieuklasse(n), consistentieklasse, nominale grootte van de aggregaten, enz.

De toepassing werd bijgewerkt om rekening te houden met de wijzigingen in de nieuwe versie van de NBN B15-001. Ze is gratis beschikbaar op betonapp.buildwise.be en in de specifieke stores (Google Play, App Store). De app werd ontwikkeld met de partners: FEDBETON, FABA-FEGC, ADEB-VBA, BE-CERT, FEBELCEM, BBG en vzw BENOR.

Meer informatie over de nieuwe versie van de NBN B15-001 en hoe de app BETON daarop inspeelt, vind je hier.

Bron: Buildwise
Deel dit artikel:
Onze partners