TECHNISCHE INFO. RenoCheck: een snelle en volledige diagnose van te renoveren gebouwen

RenoCheck: een gratis hulpmiddel van Buildwise om snel de toestand van een gebouw te bepalen

Alvorens de renovatie van een gebouw aan te vatten, moet de staat ervan beoordeeld worden. Hiervoor gaat een architect of aannemer doorgaans ter plaatse en neemt hij notities en foto’s aan de hand waarvan hij een nauwkeurig rapport van de situatie kan opstellen en de nodige werken efficiënt kan plannen. Hij kan dus maar beter niets vergeten tijdens zijn bezoek. Om hem hierbij te helpen, heeft Buildwise de RenoCheck-app ontwikkeld.

RenoCheck is een applicatie die beschikbaar is via een internetbrowser. De gebruiker kan de informatie rechtstreeks invoeren op een smartphone, tablet of computer (bij voorkeur een laptop, aangezien de applicatie bedoeld is voor gebruik ter plaatse). Hij kan hierbij kiezen hoe uitgebreid hij te werk gaat, vermits alle informatie, met uitzondering van het adres van het gebouw, vrijblijvend is.

 

Voorstelling van de app

RenoCheck heeft een intuïtieve interface die opgebouwd is rond drie pijlers:

  • de gebouwgegevens. In de app kunnen heel wat gegevens en administratieve documenten verzameld worden, zoals de ligging van het gebouw, het EPB-certificaat, een korte beschrijving van het gebouw, foto’s, plannen ...
  • een snelle diagnose, die toelaat om de staat van de gebouwelementen te beoordelen door er een score tussen 1 (uitstekende staat) en 3 (onherstelbare slechte staat die een ingreep vergt) aan te geven. Om de gebruiker te helpen bij het maken van een correcte evaluatie, worden de verschillende schadegevallen telkens ook geïllustreerd met sprekende foto’s. Dankzij dit type diagnose kan men voorrang geven aan de ingrepen op de elementen met een score 3 en krijgt men een zicht op de globale staat van het gebouw
  • een gedetailleerde diagnose die een uitgebreider beeld geeft van de ‘gezondheidstoestand’ van elk element. De app verzamelt alle vragen die nodig zijn voor een volledige diagnose. Dit is een aanpasbare checklist die de gebruiker door verschillende stappen heen gidst zodat hij niets vergeet. In deze gedetailleerde diagnose wordt er een onderscheid gemaakt tussen mechanische schade (scheuren ...), biologische aantasting (korstmos, schimmel ...) en beschadigingen door vocht of gevaarlijke stoffen (asbest ...).

De twee soorten diagnoses laten toe om dertien gebouwelementen te evalueren (zoals hellende daken en buitenwanden). Er kan automatisch een rapport gegenereerd worden dat gedeeld kan worden met andere gebruikers. Hierin kan alle informatie uit de app verzameld worden, of slechts een deel ervan, zoals de schade door vochtproblemen, de prioritaire ingrepen of de snelle diagnose.

Bij elke stap van de diagnose beschikt de gebruiker over heel wat mogelijkheden om deze taak te vergemakkelijken. Zo kan hij foto’s nemen of importeren, opmerkingen toevoegen, de observaties en foto’s op een plan lokaliseren of een beeldenbibliotheek gebruiken om het type en de ernst van de schade te beoordelen.

Ontdek de RenoCheck-app vandaag nog op renocheck.buildwise.be. Aarzel niet om Buildwise te contacteren via renocheck@buildwise.be als je vragen hebt of suggesties om de app te verbeteren.

 

M. de Bouw is dr. ir.-arch. en laboratoriumhoofd ‘Renovatie en erfgoed’ bij Buildwise. R. Hendrickx is dr. ir.-arch. en projectleider ‘Renovatie en erfgoed’. Dit artikel verscheen eerder in Buildwise Magazine maart-april 2023.

Bron: Buildwise
Deel dit artikel:
Onze partners