De Tuilerie (De Architecten): groen wonen langs de oever van de Demer

Nabij de kern van Diest, aan de oever van de Demer, is onlangs een grootschalig hedendaags woonproject opgeleverd, De Tuilerie. Het opzet: een gevarieerd woningaanbod realiseren in een autoluwe, groene omgeving. Het ontwerp is van de hand van De Architecten NV, dat een beroep deed op de diensten van studiebureaus MACOBO-STABO, Ingenieursbureau Concreet, Bureau De Fonseca, Ingenieursbureau France en Avantgarden. Bijzonder is dat De Tuilerie de eerste bijna-energieneutrale wijk is langs de Turnhoutsebaan.

Het project, een ontwikkeling van CORES Development, bevat in totaal 113 gevarieerde woonentiteiten met elke een kwalitatieve private buitenruimte aansluitend op de woonvertrekken. Voor de gelijkvloerse woningen betekent dat een tuin, die aansluiting vindt op collectieve tuinzones met integratie van wandelpaden, speelzones en rustpunten.


Hellend terrein

Het terrein vlakbij het station kenmerkt zich door een helling richting de Demer. Centraal tussen de gevarieerde volumes vormt een pad de ruggengraat van het project. Het pad blijft autovrij en zal aansluiting vinden op een voetgangers- en fietsersbrug over de Demer, richting het centrum van Diest. Langsheen deze wandeling ontstaat een wisselwerking van volumes.

Pal aan de oever ligt het landmarkgebouw van De Tuilerie, dat als baken fungeert voor de nieuwe wijk. De volumes erachter zijn ingebed in het groen – er werd voor De Tuilerie een uitgekiend landschaps-, omgevings- en tuinontwerp uitgedokterd – en bevatten verschillende types meergezinswoningen. Er ontstaat een totaalontwerp waarin publieke, semi-publieke en private buitenruimten in een natuurlijke dynamiek elkaar opvolgen, en met elkaar in communicatie gaan.

De ééngezinswoningen flankeren de doorsteek naar het vervolg van de stationssite. Deze woningen zijn dan weer wel rechtstreeks met de wagen bereikbaar, inspelend op de verschillende vragen van de verschillende types bewoning.

Het werd een actueel ontwerp met leesbare en herkenbare gevels, uitgewerkt in een combinatie van handvormgevelmetselwerk en natuursteen. De volumes werden gesculpteerd in functie van hun inplanting. Ze knipogen duidelijk naar elkaar, maar zijn ook telkens weer uniek en op zichzelf staand. Hedendaagse verwerkingen worden gekoppeld aan klassieke details: steense dagkanten, staande rollagen maar evengoed wildverband en dunbedmortel.

Een spel van uitpandige en inspringende terrassen is sterk aanwezig.  De materialen van de vier gebouwen zijn gelijkaardig, maar de variatie in detaillering en uitwerking geeft ieder gebouw op zijn beurt een eigen karakter. 

Los van gasnet

De Tuilerie is de eerste bijna-energieneutrale (BEN) wijk aan de Turnhoutsebaan. Concreet betekent dit dat er voor de verwarming, ventilatie, koeling en het warme water energie wordt gehaald uit groene energiebronnen. De BEN-principes zijn vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa. Eén van deze principes is het behalen van een E-peil van E30 of lager. Het E-peil van De Tuilerie ligt hier met E20 dus ruim onder.

In De Tuilerie worden enkele hernieuwbare energiezuinige alternatieven toegepast zoals zonnepanelen en een BEO-veld. Deze techniek onttrekt in de winter warmte uit de bodem via een warmtepomp en recupereert de verlaagde bodemtemperatuur in de zomer voor koeling. Hierdoor hoeft het gebouw niet op het gasnet te worden aangesloten. De appartementen in De Tuilerie krijgen zo standaard vloerverwarming met koeling. Deze investering loont ook voor de bewoners want dankzij het uitzonderlijk lage E-peil (E20) krijgen ze de eerste 5 jaar een mooi fiscaal voordeel en betalen ze geen onroerende voorheffing. Daarnaast heeft het E-peil ook een positieve invloed op de rente van een lening, doordat bepaalde banken een BEN-krediet aanbieden.

Bron: De Architecten NV
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners