Drie appartementsgebouwen met panelen van vezelcement van EQUITONE

Voor deze drie appartementsgebouwen met kantoren en dokterspraktijken in Luxemburg wilde de gemeentelijke huisvestingsmaatschappij woningen laten bouwen op een stedenbouwkundig hoog niveau op het vlak van textuur met de typische zuinigheid van sociale woningen. Terwijl een gebouw met energieklasse B werd gevraagd, werd een passiefgebouw van klasse A voorgesteld. Bovendien moesten de bouwkosten in het oog worden gehouden en moest rekening worden gehouden met de energieschaarste door de verwarmings- en onderhoudskosten tot een minimum te beperken.   

De oplossing zit op verschillende niveaus en in de eerste plaats in een uitermate generiek ontwerp. Herhalen staat gelijk aan lagere bouw-, aankoop-, onderhoudsen exploitatiekosten voor de bewoners. In dit geval ging het erom alle aandacht te kunnen besteden aan de details en de voornaamste leefruimte, namelijk de woonkamer. Door deze in alle woningen te richten op het zuiden of het westen en grote ramen te geven, nodigt het landschap zichzelf uit in de appartementen. Zo maakt het komaf met de smalle indruk die de regelgeving de sociale woningbouw oplegt.     

 

Architectuur en materiaal   

Van de ontmoetingsruimte (keuken en woonkamer) werd  één open ruimte gemaakt die zeer  grote vensterramen meekreeg.  Bovendien is de combinatie van  drievoudige beglazing met deze  oriëntatie een winst gebleken in  de algemene energiebalans.  Een mooi terras bezorgt de gebruiker  een nog grotere levenskwaliteit.  De loggia die zich op de  gevel op 50 cm voor het raam uitstrekt  heeft bovendien een dubbel  voordeel: ze lost het veiligheidsprobleem  van het overslaan van  vlammen en het schoonmaakprobleem  op. Zo kunnen we met  zeer grote glazen vlakken werken. 

Op de benedenverdieping verbindt een plein de lokalen die zijn voorzien  voor de dokterskabinetten. Deze beschikken over privélandschapstuinen en vermijden zo conflicten tussen de verschillende functies. Om deze uitdaging budgettair tot een goed einde te  brengen, is gebruikgemaakt van galerijen die toelaten de kosten voor de voorzieningen en de daaraan verbonden lasten fors te beperken. 

Als sociale bouwpromotor bouwt de SNHBM woningen die de personen die ervoor in aanmerking komen, kwaliteit bieden om hen ertoe aan te zetten respect op te brengen voor het gebouw. Dat bevindt zich namelijk in een omgeving die hen in staat kan stellen hun problemen te overkomen. 

 

Waarom EQUITONE [tectiva]? 

In de collectieve woningbouw  vinden we in onze streken doorgaans bepleisterde gevels terug. Dat is de goedkoopste oplossing. De FUAK en de SNHBM (die gedeeltelijk eigenaar blijft van het complex en zich dus zeer bewust is van de onderhoudskosten voor zichzelf en haar begunstigden) hebben in dit geval gekozen voor een bekleding met panelen van vezelcement van EQUITONE. In de loggia’s is daarentegen de voorkeur gegeven aan hout om een contrast te creëren tussen het minerale materiaal van de bouwschil en de dieper gelegen privégedeelten. 

Zo vormen ze een cocon waarin de bewoners ook buiten hun privacy behouden. Dankzij dit materiaal kon men het lijstwerk van de gebouwen op een verzorgde wijze schikken, zodat de architectuur van de volumes tot haar recht komt. Om de gevels te ritmeren is gekozen voor horizontale elementen voor de stroken met vensters en verticale elementen tussen de vensteropeningen. 

De textuur van het EQUITONE [tectiva] paneel laat veranderende kleureffecten toe naargelang de richting waarin de panelen zijn geplaatst en het licht.  Voor dit specifieke effect bestond de uitdaging erin deze schikking zuinig aan te pakken om het snij-afval te beperken.

Bron: EQUITONE

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage