Extra capaciteitsuitbreiding voor deeltijds kunstonderwijs in Mechelen dankzij ‘Scholen van Vlaanderen’

Een aanvraagdossier van de stad Mechelen voor een extra uitbreiding van de site van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is door de Vlaamse regering goedgekeurd binnen het DBFM-programma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dit houdt in dat er bovenop de reeds geplande vernieuwings- en uitbreidingswerken op het Cultuurplein in 2024 nog meer capaciteit wordt gegarandeerd tegen 2030.

Het dossier omvat de optopping van de bestaande vleugel van het Conservatorium op eigen terrein, goed voor een uitbreiding van zo’n 530 m². Daarnaast werd een voorstel ingediend voor een nieuwbouw van drie bouwlagen met kelder, op de grens met de Lindepoort, goed voor nog eens 1800 m². Het project komt in aanmerking voor een DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintenance), waarbij ontwerp, bouw, financiering en 30-jarig eigenaarsonderhoud worden verzorgd door een private projectvennootschap.

Schepen van Cultuur Björn Siffer reageert verheugd: "Met de goedkeuring van ons aanvraagdossier in het programma Scholen van Vlaanderen kunnen we verdere stappen zetten in de groei en ontwikkeling van ons deeltijds kunstonderwijs. De capaciteitsuitbreiding en modernisering van onze Cultuursite zijn cruciaal om aan de groeiende vraag van deeltijds kunstonderwijs te voldoen en nog meer kansen te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen om hun talenten te ontwikkelen."

 

Werken in fases

Gezien de grote ambities van de stad om te werken aan toekomstbestendige infrastructuur voor cultuur en de uitbreiding van het DKO, wordt er gefaseerd te werk gegaan. Zo staat er vanaf 2024 al een gevoelige uitbreiding en renovatie op de planning, naar een ontwerp van BOB McMASTER architecten en KRFT.

De kostprijs van deze eerste fase wordt geraamd op ruim 5,7 miljoen euro. Eind 2021 kende Vlaanderen al een subsidie toe van net geen twee miljoen euro voor de ontwikkeling van de cultuursite. De stad verkende toen al volop bijkomende subsidiemogelijkheden om ook op langere termijn te investeren in de nodige lescapaciteit voor het deeltijds kunstonderwijs. Met de goedkeuring binnen het DBFM-programma ‘Scholen van Vlaanderen’ komt het vervolgtraject nu in een stroomversnelling.

"Mechelen is één van de 5 Vlaamse Kunststeden, een echte cultuurstad. Dat hebben we te danken aan onze rijke geschiedenis, maar ook aan onze investeringen in de toekomst. Niet enkel in stenen, maar ook in onderwijs en talentontwikkeling. Het deeltijds kunstonderwijs zit in de lift, zowel bij de jonge als oudere generatie, en we moeten daar verder op inzetten. Deze financiële ondersteuning biedt een unieke kans om de schoolinfrastructuur verder uit te bouwen op lange termijn, terwijl we op korte termijn al starten met renoveren en een eerste gevoelige uitbreiding”, legt schepen van Gebouwen Arthur Orlians uit. “Het ontwerp van dit nieuwe project moet er in samenwerking met de nabije omgeving voor zorgen dat we de binnengebieden goed aan elkaar aansluiten en verbinden, zodat niet enkel het Deeltijds Kunstonderwijs maar de hele cultuursite nóg aantrekkelijker wordt.

 

Concreet

 1. 2024-2026: Eerste grote fase uitbreiding cultuursite
  • 2022: voor- en definitief ontwerp door architectenbureau Bob McMaster ism KRFT
  • Najaar 2023: indienen vergunningen
  • Voorjaar 2024: aanbesteding werken en keuze aannemer
  • Midden 2024: start werken (deze zullen +- 2 jaar duren)
    
 2. Midden – eind volgende legislatuur: tweede grote fase uitbreiding cultuursite
  • De Vlaamse Regering zal een aanbesteding uitschrijven en een DBFM-vennootschap aanduiden om de weerhouden projecten mee te realiseren. De realisatie zou voor midden tot einde van de volgende legislatuur zijn.

Het aantal leerlingen binnen het deeltijds kunstonderwijs in Mechelen is op enkele decennia tijd gegroeid van 2000 naar meer dan 5000. Voor eens stad die op cultureel vlak inzet op talentontwikkeling is dit een onmisbare stap naar de toekomst voor alle leerkrachten en leerlingen”, besluit schepen Siffer.

Bron: Stad Mechelen
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners