Fiets mee met Archipel langs Gentse sociale hoogbouwprojecten

Nekkersput (Dierendonckblancke & L.U.S.T. architecten)

De Gentse stadsbouwmeester stippelde samen met Thuispunt Gent en architectuurvereniging Archipel een fietstocht uit rond sociale collectieve huisvesting. De sociale huisvestingsmaatschappij investeert om snel meer kwaliteitsvolle sociale woningen op de markt te krijgen. Tal van nieuwbouwprojecten, maar ook renovaties en reconversies, zijn momenteel in uitvoering.

De sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent investeert drastisch in een meerjarenplan voor meer kwaliteitsvolle sociale woningen. Er zijn heel wat renovatie- en vervangingsprojecten aan de gang, want nog steeds is het patrimonium verouderd. Er is dan ook heel wat werk aan de winkel. Thuispunt Gent heeft aandacht voor ingrepen die een positieve impact hebben op de leefbaarheid in de gebouwen, maar ook op de aanleg van de directe omgeving zodat bewoners zich thuis voelen. Ze zetten stevig in op het verhaal van mensen, op sociale cohesie.

De fietstocht voert langsheen diverse projecten die een kwalitatief beeld van sociaal wonen in Gent nastreven. Wat is de voorbije 50 jaar veranderd op vlak van beleid in de sector? Welke architecturale ingrepen hebben een positieve impact op de leefbaarheid in de gebouwen? Ontdek het door mee te fietsen op zaterdag 24 juni. Het programma en de route vind je op de website van Archipel.

Bron: Archipel | Stadsbouwmeester Gent
Deel dit artikel:
Onze partners