OPROEP. Maak een thuispunt voor Thuispunt Gent

Wil jij het nieuwe hoofdkantoor voor Thuispunt Gent ontwerpen? En daarbovenop 25 sociale woningen integreren? Kandideer dan nu.

De nieuwe Gentse huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent plant een nieuw hoofdkantoor op de site Tine Hannick in Nieuw Gent. Bijzonder is dat het gebouw meteen ook 25 sociale woningen moet herbergen. Kan jij een team samenstellen dat kan instaan voor sloop van de oude garageboxen, ontwerp en uitvoering van het nieuwbouwproject met ondergrondse parking en magazijn, en de aanleg van de buitenomgeving? Neem dan deel aan de selectieprocedure.

Conform wetgeving overheidsopdrachten, wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart voor deze opdracht in twee fasen. Je kan nu kandideren voor de eerste selectiefase met een goed samengesteld team, en met een aantal referenties.

 

Hoe stel je een team samen?

Thuispunt Gent zoekt een ploeg die ervaring heeft met meergezinsbouw, sociale huisvesting, kantoorinfrastructuur en omgevingsaanleg. Het team moet dus over een arsenaal aan competenties beschikken. De minimale samenstelling bestaat uit een master architectuur, een ingenieur bouwkunde, een ingenieur technieken, EPB-verslaggever en een bachelor landschapsarchitectuur.

 

Over welke referenties moet je beschikken?

Om aan de selectievoorwaarden te voldoen dien je 5 referentieprojecten in, gerealiseerd in de laatste 10 jaar

 • nieuwbouw sociale woningbouw van minstens 10 wooneenheden volgens VMSW-richtlijnen
 • nieuwbouw kantoor van minimum 750m² BVO
 • project omgevingsaanleg
 • woonproject of kantoorproject  van minstens 10 woningen of 750m² BVO met betrekking op integrale duurzaamheid
 • stabiliteitsonderzoek van woonproject of kantoorproject van minstens 10 woningen of 750m² BVO

 

Wat als er meer dan 5 kandidaten in aanmerking komen?

De selectie wordt dan beperkt tot de 5 meest kwalitatieve en regelmatige kandidaten. De beoordeling gebeurt daarbij als volgt:

 • beoordeling referentieprojecten (80p)
  • Relevantie t.o.v. de opdracht
  • Architecturale kwaliteit en diversiteit in architectuur
  • Ruimtelijke, functionele en technische kwaliteiten
  • Betaalbaarheid van de projectreferenties
  • Aandacht voor duurzaamheid, compactheid, flexibiliteit, rationeel en circulair bouwen
  • Kwaliteiten op het gebied van infrastructuur en aanleg openbaar domein
 • samenstelling projectteam (20p)
  • Relevante samenwerking tov de opdracht
  • Taakverdeling
  • Ervaring met gelijkaardige opdrachten

 

Wat nog van belang is

 • Schaal van de opdracht
  • Kantoor - 2.370m².
  • Magazijn en fietsenstalling - 870m²
  • Ondergrondse parking - 1.850m²
  • De buitenruimte binnen de afsluiting van Thuispunt Gent bedraagt ca. 3000m².
  • Het openbaar plein voor het kantoor en dus buiten de afsluiting van Thuispunt Gent bedraagt ca. 1.085m².
  • Er wordt uitgegaan van een gemiddelde BV van 110m² wat grotere types toelaat.
 • Totale bouwkost
  • Het ereloon percentage zal bepaald worden in volgende fase van het bestek.
 • Indicatieve timing
  • Juli 2023: indienen aanvragen tot deelname
  • September 2023: kennisgeving selectie/ niet-selectie en versturen bestek fase 2
  • November 2023: indienen offerte
  • Januari 2024: bekendmaking
 • Vergoeding
  • De geselecteerde kandidaten (maximum 5) die een volledige en regelmatige offerte indienen zullen als bijdrage voor de kosten
  • voor het opstellen van de offerte een forfaitaire, maximale vergoeding van 2.500 euro ontvangen. De gekozen kandidaat krijgt
  • deze onkostenvergoeding niet, aangezien hij vergoed wordt via de opdracht.
 • Samenstelling selectiecommissie
  • Minstens 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers van Thuispunt Gent bv
  • 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger van Stad Gent
  • 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger van de VMSW
  • Stadsbouwmeester Gent of zijn vertegenwoordiger

Stel je kandidaat voor 13 juli 2023. De opdrachtdocumenten vind je hier. Heb je nog vragen over de opdracht? Neem dan contact op via bouwprojecten@thuispuntgent.be.

Bron: Stad Gent
Deel dit artikel:

Onze partners