Geluidsisolatie van het dak met dakelementen

Verschillende bronnen in de directe- én indirecte omgeving van een woning zorgen onvermijdbaar voor geluid. Denk daarbij aan geluid dat je liever binnen niet hoort: weg,- spoor-, en vliegverkeer maar zeker ook geluid van industrie of de muziek van de buren. Geluid is één van de belangrijkste factoren van het comfortbeleving in huis. Geluidsisolatie heeft een belangrijk effect op de akoestiek van het gebouw en daarmee op het wooncomfort. Het is daarom van belang om het juiste dak met de juiste geluidsisolatie te kiezen.

Om de vraag ‘wat is geluidsisolatie?’ goed te kunnen beantwoorden moeten we eerst kijken naar de vraag ‘wat is geluid?’. Geluid zijn trillingen of eigenlijk drukveranderingen welke hoorbaar zijn; Deze drukverschillen worden veroorzaakt door trillingen van of in een materiaal. Dat betekent dat we meerdere soorten geluid hebben:

  • Contactgeluid

Contactgeluid ontstaat doordat trillingen via contact de constructie inkomen. Voorbeelden van contactgeluid zijn voetstappen op de trap, het boren van een gat in de muur of het tikken van hakken op de vloer. De trillingen komen via deze trap, muur of vloer in andere delen van de constructies waardoor het geluid in de woning (of zelfs de woning ernaast) hoorbaar is. Contactgeluid is doorgaans geen issue bij het dak, maar wel in het geval van een (tussen)vloer of woningscheidende wand.

  • Luchtgeluid

De tweede vorm van geluid is luchtgeluid. Deze vorm van geluid ontstaat doordat trillingen direct door de geluidsbron ontstaan. Denk dan aan gepraat, muziek of een televisie die te hard staat bij de buren. Maar ook zeker aan geluid van buiten (langsrazende auto’s of overvliegende vliegtuigen). De geluidstrillingen van deze bronnen brengen direct de lucht in trilling, deze trillingen veroorzaken op hun beurt trillingen in de constructie. De constructie zorgt voor de verspreiding van de trillingen zodat het geluid hoorbaar is in andere ruimtes of zelfs andere woningen. Opvallend hierbij is dat er dus nooit letterlijk contact is geweest tussen de geluidsbron en de constructie. Luchtgeluid is dan ook vaak de belangrijkste aanleiding om te kiezen voor geluidsisolatie in het dak.

  • Dus, wat is geluidsisolatie?

Geluidsisolatie is het isoleren van de gebouwschil om te voorkomen dat ongewenst geluid het gebouw binnendringt. Omdat geluid in de basis dus neerkomt op het verplaatsen van trillingen door de lucht, heeft geluidsisolatie als eerste te maken met luchtdichtheid. Zodra er lucht kan ontsnappen tussen de dakisolatie ontstaat een ‘geluidslek’, hierdoor kunnen de trillingen het gebouw binnendringen en verspreid het geluid zich door het gebouw.

Betrouwbare luchtdichting van het dak is daarom van belang. Daarnaast heeft het natuurlijk geen zin om het dak geluidsdicht te isoleren en vervolgens geen aandacht te besteden aan de gevels of woningscheidende wanden. Geluidsisolatie is dus een samenspel van het isoleren van zowel het dak, de gevel én de vloer: een volledige isolatieschil.

Voorkom geluidslekken met geluidsisolatie

Geluidsisolatie van het dak is het meest effectief als er geen geluidslekken zijn. Zowel thermische- als akoestische isolatie heeft te maken met de juiste luchtdichting. Bij akoestiek isolatie is het belangrijk om, net als koudebruggen bij thermische isolatie, geluidslekken te voorkomen. Unidek Aero Dakelementen gecombineerd met luchtdichte toebehoren helpen u een nauwkeurige luchtdichtheid te behalen.

Behaal hoge luchtdichtheid met Unidek Aero Dakelementen

Testresultaten van een onafhankelijk onderzoeksinstituut (SHR) wijzen uit dat Unidek Aero Dakelementen met luchtdichte toebehoren voldoen aan de passiefhuis-niveau eisen voor luchtdichtheid. Dit betekent dat, als voor een gebouw een n50-waarde lager dan 0,60 dient te worden gerealiseerd, Unidek Aero dakelementen én toebehoren voor het dak hiervoor geschikt zijn. Ook in de praktijk behaalt Kingspan Unidek deze passiefhuiswaarden met de Aero Dakelementen.

Op de juiste manier luchtdicht bouwen heeft een positieve invloed de geluidsisolatie. Niet luchtdichte bouw werkt juist tegenovergesteld. Met Unidek Aero Dakelementen behaalt u niet alleen een hoge luchtdichtheid, maar zorgt u ook nog eens voor een uitstekende akoestische isolatie van het gebouw. Zo behaalt u met de verschillende type Unidek Aero dakelementen een Rw-waarde tussen de 35 en 37 dB*. Met de Unidek Aero PD behaalt u een Rw-waarde van 31 dB*.

*waardes gemeten i.c.m. dakbedekking.

Gewicht als akoestische isolatie

Logischerwijs is een zwaardere massa lastiger in trilling te brengen dan een lichtere massa. Gewicht is daarom óók een belangrijke factor bij geluidsisolatie. Doordat Unidek Aero dakelementen zijn voorzien van o.a. een spaanplaat of OSB als onderdak/bovenplaat, een interne gipskartonplaat én een afwerking in spaanplaat, gipsvezel en/of multiplex wordt een hogere nuttige massa behaald dan bij dakelementen van de vorige generatie, Sarking-daken of traditionele spantendaken. Hierdoor draagt het gewicht van de dakelementen bij aan de goede geluidsisolerende eigenschappen.

Isolatiewaarden bij akoestische isolatie

De mate van de akoestische isolatie geven we aan in een geluidsreductiewaarde oftewel de Rw-waarde. De eenheid van de Rw-waarde is dB (decibel). Hoe hoger de Rw-waarde, hoe beter het isolerende element.

Omdat elke situatie anders is, kunnen we niet enkel op de Rw-waarde afgaan bij isolatiekeuze. Het geluid rondom een gebouw in het centrum van een stad heeft een ander karakter (dit noemen we spectrum) dan het geluid bij een boerderij in het buitengebied. Het geluid heeft in beide situaties ook een ander volume; de afstand van het gebouw tot de geluidsbron én de aard van het geluid verschillen namelijk in beide situaties. Vanwege de verschillende spectra horen bij de Rw-waarde twee correctiefactoren:

Correctie 1
Deze correctie geldt voor het standaard geluid zoals snelwegen en spelende kinderen. Correctie 1 duiden we aan met de letter C.

Correctie 2
Hier betreft het geluid met veel lage tonen zoals stadsverkeer of muziek van clubs en discotheken. Deze correctie geven we aan met Ctr.

De Rw-waarde mét de correcties geven we weer als Rw(C; Ctr).

Voorbeeld Rw-waarde Unidek Aero dakelement

De Rw-waarde van het Unidek Aero Dakelement is Rw = 36 (-2; -7) dB.

Boerderij buiten de bebouwde kom

Deze boerderij heeft geen doorgaand verkeer in de directe omgeving. In deze omgevingssituatie rekenen we met de correctiefactor C behorend bij de standaard geluiden van correctie 1. De Rw-waarde wordt in deze situatie met -2 gecorrigeerd. De gecorrigeerde waarde (Ra-waarde) is dan 34 dB(A).

Woning in het centrum van de stad

Rondom deze woning is veel woon-werkverkeer. Daardoor rekenen we in deze omgevingssituatie met correctiefactor 2: Ctr. Hierbij geldt de correctiefactor van -7. De gecorrigeerde waarde (Ra-waarde) is dan 29 dB(A).

Meten is weten

De gecorrigeerde Rw-waarde duiden we in Ra-waarde. Deze waarde is de vertaling van de situatie in het laboratorium naar wat het oor hoort, waarbij rekening is gehouden met het geluidsspectrum. We spreken in dit geval van dB(A). Een belangrijke waarde bij het kiezen van de juiste geluidsisolatie voor uw project.

 

Bron: Kingspan Unidek

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage