Gewikt en gewogen: Stein Van Rossem over het OWAplan-plafond

Architect Stein Van Rossem maakte bij de verbouwing van het kantoorgebouw van Connectimmo gebruik van OWAplan, een naadloos akoestisch plafond. Dit werd geplaatst in de inkomhal en het meetingcenter, waar het de akoestiek op een esthetisch verantwoorde manier op peil houdt. Van Rossem licht in dit artikel toe waarom hij voor dit plafondtype koos en hoe het experiment is meegevallen.

Architect Stein Van Rossem maakte bij de verbouwing van het kantoorgebouw van Connectimmo gebruik van OWAplan, een naadloos akoestisch plafond. Dit werd geplaatst in de inkomhal en het meetingcenter, waar het de akoestiek op een esthetisch verantwoorde manier op peil houdt. Van Rossem licht in dit artikel toe waarom hij voor dit plafondtype koos en hoe het hem is meegevallen.


Waarom heeft u voor dit product gekozen? Wat gaf de doorslag?

Het feit dat het plafond volledig naadloos (zonder zichtbare ophangstructuren) kan worden uitgevoerd, een gladde zichtzijde heeft en toch een uitstekende oplossing betekende voor een akoestisch vraagstuk aangezien alle andere gebruikte materialen (zoals keramische tegel) van het harde type zijn en geen enkele absorberende kwaliteit hebben.


Hoe stonden de aannemer en de bouwheer tegenover deze keuze?

De aannemer was snel overtuigd door de service van OWA: de afwerkingslagen van dit type plafond worden geplaatst door gespecialiseerde vaklui. Bovendien is dit gekoppeld is aan de nodige garanties. Ook de bouwheer volgde ons in deze keuze omdat er naast het akoestisch gegeven ook een duidelijke esthetische meerwaarde werd gerealiseerd.


 


Wat zijn achteraf bekeken de sterke punten van het nieuwe product?

Het betreft een volledig naadloos plafond met goede absorptie, zonder uitzettingsvoegen (tenzij bouwkundige dilatatievoegen) en een zeer goede brandstabiliteit. De afwerking gebeurt tevens steeds door OWA (dat dus gespecialiseerde werklui inschakelt), dat daarnaast ook nog eens de nodige garanties geeft. Het inwerken van verlichtingsarmaturen en dergelijke vraagt speciale aandacht, maar stelt geen problemen.


Zijn er bepaalde dingen waar een architect rekening moet mee houden als hij/zij dit product wil gebruiken in een project?

In een kantoorgebouw is het niet altijd evident om een plafond te voorzien dat na plaatsing niet meer demonteerbaar en toegankelijk is. Voorafgaand aan de plaatsing van dit type plafond dient dus goed te worden nagekeken of alle technische voorzieningen aanwezig zijn en of ze effectief naar behoren functioneren.


Voor welk type projecten is dit product vooral interessant of minder interessant ?

De ontoegankelijkheid van het plenum maakt dat dit type plafond vooral gebruikt wordt waar de hoeveelheid technische voorzieningen eerder beperkt zijn en waar de functie van de ruimte geen of slechts een beperkte flexibele invulling vraagt (tenzij men werkt met verhoogde vloeren).


    Ligt de prijs van dit product hoger of lager dan traditionele alternatieven?

De prijs van dit type plafond is duidelijk hoger dan een verlaagd plafond type "tegelplafond", maar de esthetische meerwaarde ervan is dan ook navenant. In deze context is het plafond dus vooral geschikt voor representatieve ruimten.

Deel dit artikel:
Onze partners