Isolatiebarometer 2022: niet-residentiële gebouwen moeten meer doen voor minder CO2-uitstoot

Tussen 1990 en 2019 steeg de CO2-uitstoot van niet-residentiële gebouwen met 33 procent. Met zo’n toename in uitstoot lijkt een klimaatneutraal Europa tegen 2050 moeilijk haalbaar. Toch moet het, want de broeikasgasuitstoot moet tegen 2030 nog 55 procent naar beneden. Niet-residentiële gebouwen moeten dus een serieus tandje bijsteken. Wat de oorzaken én oplossingen zijn voor hun hoge CO2-uitstoot, pluisden we uit in onze nieuwe Isolatiebarometer 2022.

Toename CO2-uitstoot

37%* van de gebouwen in België zijn niet-residentiële gebouwen zoals scholen, kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen… Ze zorgen voor 14% van de energieconsumptie en voor 6% van de totale broeikasgasuitstoot in België.

Als gekeken wordt naar de energieconsumptie en broeikasgasuitstoot, zijn twee opmerkelijke zaken vast te stellen:

  • Terwijl de broeikasgasuitstoot en energieconsumptie bij residentiële gebouwen daalt, neemt die net toe bij niet-residentiële gebouwen. Deze toename is bovendien geen kleine toename: tussen 1990 en 2019 ging de CO2-uitstoot met 33% omhoog.
  • Niet-residentiële gebouwen hebben verhoudingsgewijs een hogere energieconsumptie en broeikasgasuitstoot dan residentiële gebouwen.

Deze toename is een gevolg van drie grote oorzaken:

  1. Een stijging met 35% van het aantal werknemers tussen 1993 en 2017;
  2. Door toenemende informatisering en nood aan gekoelde ruimtes en airconditioning steeg het elektriciteitsverbruik met bijna 180%;
  3. Tot vandaag vertegenwoordigen gasvormige brandstoffen 80% van het energieverbruik. Slechts 3,3% is biomassa.

Sleutelrol voor isolatie

Om de huidige jaarlijkse CO2-uitstoot van 5687 kiloton aan verwarming en elektriciteit te neutraliseren tegen 2050, is een omschakeling naar meer hernieuwbare energie nodig. Een tweede pijler is minder energie verbruiken. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruikersgedrag aan te passen. We zijn hier sinds de energieprijzen de pan uit rijzen als maatschappij collectief mee bezig, door onder meer efficiëntere installaties en vooral door (bijkomend) te isoleren.

Isoleren is cruciaal om het totale energieverbruik te doen dalen. Zeker als je weet dat bijna 90% van het brandstofgebruik opgaat aan ruimteverwarming. Dat komt erop neer dat we in België bijna 3 miljard euro per jaar** aan verwarming besteden in niet-residentiële gebouwen. Door te isoleren gaat het energieverbruik van gebouwen drastisch naar beneden en hoef je minder te investeren in technieken en installaties voor hernieuwbare energie.

Isoleren is bovendien een oplossing voor energiebesparing die werkt op veel langere termijn dan installaties voor verwarming of voor de opwekking van (hernieuwbare) energie, die al na zo’n 20 jaar vervangen moeten worden. Wil je investeren in hernieuwbare energie, dan haal je dus het meest uit je investering als je eerst je bouwschil isoleert.

whitepaper

De verschillende wetgevende niveaus in ons land zetten de klimaatambities van de Europese Green Deal ondertussen al om in concrete regelgeving, aanvullend op reeds bestaande maatregelen zoals de EPB- en EPC-eisen. Ook voor niet-residentiële gebouwen komen er nieuwe verplichtingen. Die verschillen van gewest tot gewest. Welke regels waar gelden, ontdek je in de Isolatiebarometer van Recticel Insulation.

 

Surf naar www.isolatiebarometer.be en download de whitepaper.

*bron: Statbel en SFF Finances
** op basis van de energieprijzen voor stookolie in november 2022

Bron: Recticel
Deel dit artikel:
Onze partners