Kinderdagverblijf De Bijendans in Gent

Vorig jaar opende kinderdagverblijf De Bijendans in Gent zijn deuren. Het Gents stadsontwikkelingsbedrijf, AG SOB, renoveerde het voormalig stationsgebouw in de Forelstraat en breidde het uit tot een kinderopvang met 28 plaatsen. Via een open prijsvraag stelde AG SOB het team van CH-architectenbureau aan. Zij werkten o.a. samen met studiebureaus LIME (stabiliteit) en EDV (technieken en energiebesparing). Het is een van de vele projecten die in Oost-Vlaanderen open zijn voor het publiek op de Dag van de Architectuur.
Vorig jaar opende kinderdagverblijf De Bijendans in Gent zijn deuren. Het Gents stadsontwikkelingsbedrijf, AG SOB, renoveerde het voormalig stationsgebouw in de Forelstraat en breidde het uit tot een kinderopvang met 28 plaatsen. Via een open prijsvraag stelde AG SOB het team van CH-architectenbureau aan. Zij werkten o.a. samen met studiebureaus LIME (stabiliteit) en EDV (technieken en energiebesparing). Het is een van de vele projecten die in Oost-Vlaanderen open zijn voor het publiek op de Dag van de Architectuur.
Het karakter van het bestaand gebouw werd behouden maar het werd volledig gerenoveerd en er werd een nieuw volume toegevoegd. Dankzij een houten uitbreiding op het gelijkvloers creëerden de architecten voldoende plaats voor twee leefruimtes en bijhorende slaap- en badruimtes voor de kinderen. Een optimale inval van natuurlijk licht en het gebruik van gekleurde beglazing, brengen een aangename sfeer tot diep in de crèche. De functie van dit gebouw als belevingsruimte voor kinderen, wordt hierdoor versterkt. Voor de voorbijganger is het meteen duidelijk dat het gebouw een kindercrèche bevat, o.a. door het kleur- en materiaalgebruik en de vormgeving, die voor een speelse en positieve interactie met de omgeving zorgen. Tegelijk blijft het stationsgebouw herkenbaar.


    


Er werd ook bewust gekozen voor een duurzaam kinderdagverblijf. De Bijendans is een laag-energie gebouw. Het E-peil en de K-waarde van zowel het bestaand gebouw als de uitbreiding vallen onder de noemer 'zeer energiezuinig'. Er is gebruik gemaakt van warmte- en regenwaterrecuperatie, wanden en daken werden geïsoleerd met cellulosevlokken en de warmwatervoorziening gebeurt via een zonneboiler. Er is vloerverwarming met een condenserende aardgasketel en de uitbreiding is voorzien van een groendak. De vloer in de leef- en rustruimtes werd afgewerkt met ecologische rubbervloerafwerking.
Het gebouw voldoet aan de geldende normeringen van Kind en Gezin.

Met dit project werd een gebouw gerealiseerd met een doordachte visie op lange termijn en met oog voor duurzaamheid. Het gebouw en de inrichting van het gebouw hebben een positieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.


    


Bovendien is het geheel ook perfect geïntegreerd in de bestaande stedelijke context en sluit het aan op het nieuw ontwikkeld stadspark. De renovatie maakt immers deelt uit van de volledige reconversie van de Malmarsite. Men sloopte heel wat gebouwen op de site om plaats te maken voor een buurtpark van 2,5 ha, het 'Bijgaardepark'. Het AG SOB realiseerde verder ook aan parkzijde tuinuitbreidingen aan de rijwoningen in de Nijverheidsstraat en verkocht in dezelfde straat, in het kader van het project 'stedelijke woonkavels', enkele bouwgronden aan een erg interessante prijs. Hier bouwen jonge gezinnen met gemiddeld inkomen bijzondere rijwoningen met architecturale meerwaarde. De Malmarfabriek zal omgevormd worden tot een multifunctioneel gebouw 'Bijgaardehof' met o.a. woningen en een sporthal.
Deel dit artikel:
Onze partners