Lancering Belgisch Budget Bouwboek 2011 - 2 exemplaren te winnen

Sinds kort ligt de nieuwe editie van het Belgisch Budget Bouwboek van uitgever 2voor5 in de boekhandel. Architectura bespreekt deze en volgende week telkens 2 projecten uit het boek. Deze week zijn dat project Vanderlee-Broeckx (Genk) van Egide Meertens en de eigen woonst met kantoorruimte van AST 77 (Tienen). Daarnaast geven we ook 2 exemplaren weg.
Sinds kort ligt de nieuwe editie van het Belgisch Budget Bouwboek van uitgever 2voor5 in de boekhandel. Architectura bespreekt deze en volgende week telkens 2 projecten uit het boek. Deze week zijn dat project Vanderlee-Broeckx (Genk) van Egide Meertens en de eigen woonst met kantoorruimte van AST 77 (Tienen). Daarnaast geven we ook 2 exemplaren weg.


Als een verzameling van een honderdtal ééngezinswoningen binnen een welomschreven budget, breekt het BBB een lans voor betaalbare architectuur, en wil het de lezer de beste compromissen tonen tussen enerzijds het beperkte bouwbudget en de tijdsdruk waarmee bouwheren te kampen hebben en anderzijds de creativiteit en vindingrijkheid van de architect.

Het Belgisch Budget Bouwboek is al enkele jaren een onmisbaar naslagwerk voor wie wil bouwen of verbouwen. Het bevat heel wat nuttige informatie die uw bouw- of verbouwplannen een frisse impuls zal geven. Het boek bevat een veelheid aan beeldmateriaal en praktische gegevens. Zo zijn er de gegevens van de architect, het type woning, het bouwbudget, de totale bewoonbare oppervlakte, het concept, de pro’s en de contra’s van de woning en de bouwplannen.

Het budget van de 100 woningen in het BBB 2011/2012 is ten opzichte van vorige edities opgekrikt naar een bedrag tussen 50.000 en 220.000 euro. Verder bevat deze nieuwste editie opnieuw een volledige update van alle nieuwste trends, mogelijkheden, ontwikkelingen en nieuwigheden op de bouwmarkt. Meer dan ooit geeft het BBB-boek een interessante kijk op hoe architecten en bouwheren in tijden van crisis creatief omspringen met budget, stedelijke leegstand, kleiner wordende bouwgronden en soms archaïsche bouwvoorschriften.Eigen woning met kantoorruimte van AST 77 architecten- en ingenieursbureau in Tienen 
Waarom hebt u aan dit initiatief deelgenomen? Bent u tevreden over het eindresultaat?

Als architect vinden wij het belangrijk dat de bouwheer van morgen goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden die zij hebben om hun droomhuis te bouwen. Vroeger konden zij enkel bij een sleutel op de deur aannemer een map vinden met verschillende realisatie. Sinds 2007 hebben ze nu het BBB-Boek waar ze 100 woningen voor een realistisch budget kunnen in terug vinden. Door dit boek en andere initiatieven zijn de bouwheren veel beter geïnformeerd. Wij zijn zeker tevreden over het resultaat. Een dergelijk prachtig boek voor een zeer democratische prijs. Alle verdienste aan 2 voor 5.


Kan u in het kort uw project toelichten? Waaruit bestond het bouwprogramma? Wat zijn de belangrijkste troeven van de woning?

In 2006 was ik als architect ingenieur op zoek naar een eigen woonst met kantoorruimte voor mijn toen net opgerichte architecten- en ingenieursbureau AST 77. Na verschillende locaties in de regio Leuven – Aarschot - Diest - Tienen bezocht te hebben viel mijn oog op een naoorlogse rijwoning aan de rand van het stadspark in Tienen. De woning dat een prachtig zicht had op het stadspark, had ook een achterliggende garage die uitgaf aan één van de historische vesten van de stad. Na enig onderzoek bleek dat dit een volwaardig bouwperceel was en het de mogelijkheid bood om een volwaardige nieuwbouw te realiseren. Het bouwperceel dat net 60 m2 groot was, had een beperkte breedte waardoor het nooit als potentieel bouwperceel aanzien was geweest. Met een gevelbreedte van 3,50 m en een bouwdiepte van 15 m op de begane grond en 12 m op de verdieping lag de uitdaging erin om een open en ruime woning met kantoor te ontwerpen dat 100% gebruikmaakte van elke nuttige vierkante meter.
 Volgende punten typeren het gebouw;

- stedelijk geeft het gebouw een nieuwe impuls aan haar onmiddellijk omgeving, dat tot op heden ontsiert wordt door het grote aantal garagepoorten van de verschillende achterliggende woningen.
- met de nieuwe wachtgevel wordt de vraag gesteld waarom dit deel van de stad niet gestimuleerd wordt om verder te laten ontwikkelen. Het stedelijk wonen kan hier in zijn eenvoudigste vorm gestimuleerd worden - ttz. rijwoningen.
- voor de gesloten gevels is er als basis grondstof donker grijze vezelcement platen gebruikt, die door de verschillende legpatronen een specifieke textuur geven aan de gevel.
- de twee kopse gevels zijn volledig in glas, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van het natuurlijke licht; de noordoost gevel is voor 100% voorzien van geprofileerde glaspanelen zodat de privacy met de buren garandeert blijft, de zuidwest gevel kan volledig geopend worden met vouwwanden, zodat de ruimtes als overdekte terrassen kunnen fungeren.
- met het gebruik van  een split level, ontplooien de verschillende functies zich rond een open vide die afgetekend wordt doormiddel van een voorzetwand waar alle technieken zijn in weggewerkt (sanitair - elektriciteit - ventilatie). De verschillende niveaus worden verbonden door een open zwevende trap.
- het glasraam in de nok van het gebouw zorgt dat de zon heel diep in het gebouw kan binnen vallen en de ruimtelijkheid van de woning versterkt.
- daar er op de begane grond het gebruik van elke m² belangrijk is, is er gekozen om één witte open ruimte te maken die doorgetrokken wordt naar de bovenliggende niveaus via de vide.
- op de verdiepingen staat het gebruik van tastbare materialen; zoals betonstenen en bamboe, centraal. Dit in combinatie met de zwarte meubels zorgt er voor dat er een sfeer van rust ontstaat.
- technisch is het gebouw uitgerust met duurzame concepten en technieken. Voor de ventilatie is er de mogelijkheid om het gebouw te verluchten op natuurlijke wijze of via een warmte wisselaar. Naar materiaal gebruik is er gekozen voor ecologisch duurzame producten die voor 100% gerecupereerd of gerecycleerd kunnen worden.
 In hoeverre is volgens u een (beperkt) budget bepalend voor een ontwerp. Legt een laag budget u veel beperkingen op of is het juist een aspect dat de creativiteit aanscherpt doordat u op zoek moet naar minder voor de hand liggende oplossingen?

Volgens ons wordt het ontwerp mede bepaald door het budget. Dit in de zin dat de concepten en krachtlijnen van een woning veel scherper gesteld moeten worden en er minder compromissen mogelijk zijn en het dus voor de architect en bouwheer duidelijker afgebakend is. De architecturale kwaliteit van het ontwerp wordt hier niet door bepaald, deze zijn afhankelijk van de ambities van de bouwheer en de kwaliteiten van de acrhitect.
 


Woning Vanderlee-Broecks in Genk van Egide Meertens Architecten

Waarom hebt u aan dit initiatief deelgenomen? Bent u tevreden over het eindresultaat?


Bouwen wordt steeds duurder, waardoor dit niet meer voor iedereen is weggelegd. Met dit initiatief kan er aangetoond worden dat er binnen een beperkt budget nog mogelijkheden zijn om een functionele moderne woning neer te zetten die voldoet aan de behoeftes van de bewoners. Ik ben zeker tevreden met het eindresultaat.


Kan u in het kort uw project toelichten? Waaruit bestond het bouwprogramma? Wat zijn de belangrijkste troeven van de woning?


Het project dat ik wens toe te lichten is het project Vanderlee - Broeckx te Genk. Het betreft een koppel zonder kinderen. Hun eisen/wensen waren: Een open leefruimte voorzien waarbij elke functie duidelijk wordt gedefinieerd, 1 slaapkamer, een kantoorruimte (met de mogelijkheid hier later een tweede slaapkamer van te maken) en het vooropgestelde budget dat niet mocht worden overschreven. Bij de inplanting van de woning werd de natuur ten volle gerespecteerd.  Er dienden geen bomen gerooid te worden. Het concept steunt op een combinatie van eenvoud, een hoge belevingswaarde, een verfijnde lichtinval te midden van het donkere bos rondom. De grote raampartijen in alle gevels werden heel precies geplaatst waardoor men vanuit elke woonfunctie een specifiek zicht naar buiten heeft. Qua materiaalgebruik werd er voor de buitenkant gekozen voor een donkere ruwe baksteen die aansluit op het donkere grauwe bos in contrast hiermee werd het interieur 'glad' wit afgewerkt.


    

 
In hoeverre is volgens u een (beperkt) budget bepalend voor een ontwerp. Legt een laag budget u veel beperkingen op of is het juist een aspect dat de creativiteit aanscherpt doordat u op zoek moet naar minder voor de hand liggende oplossingen?

Een (beperkt) budget zet duidelijke krijtlijnen uit waarbinnen men dient te blijven, waardoor het creatieve aspect meer dient aangesproken te worden. Het is steeds een zoeken naar een evenwicht tussen creativiteit en functionaliteit.


Wedstrijd

Aan degenen die onderstaande wedstrijdvraag goed beantwoorden mag Architectura i.s.m. 2voor5 twee exemplaren van het Belgische Budget Bouwboek weggeven:

Welke bank sponsort het boek?

Mail jullie antwoorden voor 4 maart naar info@architectura.be en misschien bent u wel één van de gelukkige winnaars!


Deel dit artikel:
Onze partners