Leestip: De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

Uitgeverij Public Space brengt volgende maand een nieuw boek uit over het belang van de 'ondergrond' als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad. Op 6 oktober kan je de feestelijke boeklancering van bijwonen. 

"Omdat er onvoldoende ruimte is om de grote uitdagingen van vandaag – op het vlak van klimaat, energie, circulaire economie, mobiliteit en huisvesting – een plek te geven, is het hoog tijd om met een driedimensionale bril naar onze steden leren kijken en de openbare ruimte en gebouwen in samenhang bekijken met de ondergrond. Door opgaven aan te pakken vanuit de doorsnede (in plaats van de plattegrond) komen nieuwe en verrassende oplossingen op tafel, die niet alleen leiden tot een verbetering van de leefomgeving, maar ook multifunctioneel ruimtegebruik in de hand werken."

Dat was het opzet van de ontwerpstudie 'Stad x Ruimte', opgezet door het Vlaams Departement Omgeving, TU Delft, Vereniging Deltametropool en het Centrum voor Ondergronds Bouwen. Multidisciplinaire ontwerpteams gingen aan de slag in Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam. Ze ontwikkelden een integraal ontwerp voor een locatie als een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving. Het gemeenschappelijke vertrekpunt was hoe integraal en multifunctioneel ruimtegebruik hieraan kan bijdragen waarbij ondergrond, openbare ruimte en gebouw onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Zijn de betrokken steden en teams nu wijzer geworden van deze ontwerpstudie en welke lessen kunnen we trekken uit alle visies, ontwerpen en ervaringen? Dat alles kan je ontdekken in de publicatie 'Ontwerpen vanuit de doorsnede. De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad'. 

 

Boeklancering

Op donderdag 6 oktober wordt het boek voorgesteld aan het brede publiek. De boekpresentatie gaat  gepaard met een feestelijk publieksevent waarin toonaangevende Nederlandse en Vlaamse vertegenwoordigers - vanuit bestuur, beleid, beroepspraktijk, onderwijs & onderzoek - de bezoekers meenemen in de ruimtelijke uitdagingen voor de steden, de mogelijke antwoorden hierop en de geleerde lessen van de ontwerpstudie. Deze laten zien hoe door anders kijken, denken en handelen ruimtelijke en maatschappelijke opgaven daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Denk aan de energietransitie, klimaatverandering, mobiliteit, circulariteit, biodiversiteit en inclusiviteit, Kunnen we zo’n veelvoud aan opgaven nog wel ruimtelijk inpassen als we kijken naar de huidige inrichting van de openbare ruimte? Hoe kunnen we de ondergrond hierbij betrekken? En wat kan ontwerpend onderzoek hierbij betekenen? Moeten we ons hedendaagse denken over ruimtegebruik niet kantelen om uitdagingen daadwerkelijk te kunnen aanpakken? Er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Klik hier voor meer info en om in te schrijven voor de boeklancering. 

Deel dit artikel:

Onze partners